ทำนายฝัน 'แล่นเรือผ่านเกาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า แล่นเรือผ่านเกาะ จะเป็นผู้มีอำนาจ ทำสิ่งใดจะสมความปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แล่นเรือผ่านเกาะ'

จะเป็นผู้มีอำนาจ ทำสิ่งใดจะสมความปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สร้อยข้อมีชำรุด ไฟไหม้ นกกระจิบ กระจาบ นุ่น ฟันบนหัก มุดใต้ถุน ขวดแก้ว ทาแป้ง หม้าย พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร พาน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กระดาษเปื้อนหมึก กลองโบราณ รังดุม ถูกประณาม ทะเลาะ นุ่งผ้าสีแดง เปลี่ยนมุ้งใหม่ ตกปลากับญาติ หัตถกรรม แข็งแรง ชักลาก เพศสัมพันธ์ กกไข่ ฆ่าหมี ขี่ควาย แล้ว ตกควาย โกนผม ช่างไม้ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ตีเหล็ก เห็นประตูเมือง กางเกง ปลูก หลุม เมาเหล้า ขา เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ข้าว สมุด กรรมกร นิล เท้าด้วน เสื้อขนสัตว์ นั่งบนแคร่หาม งาช้าง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง สำลี ถลกหนังสัตว์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กุ้งยักษ์ กระเป๋า ล้มเหลว บุคคล ข่าวดี ชนะ มารดา น้ำพุที่พุ่งสูง ถ้ำมืด น้ำพุขนาดใหญ่ ปวดท้อง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เด็กนอนบนเตียง ลูกๆ ทำความผิด ขนม นาค นอนในเรือ เพื่อนตาย ประดาน้ำ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถ้วยชาม เช็คเด้ง โลงศพ จับหนอน ได้เสื่อใหม่ อุ้มลูกสุนัข ธง เอทีเอ็ม อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา แฝด กินคอลลาเจน ปีนเขา ทำให้คนอื่นตื่น กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เล่าเรื่องตลก ค้าขายต่างเมือง บันไดกว้างๆ ซื้อปลาหมึก ตัวเองเป็นกรรมกร ดาวอับแสง ดื่มสุรา ถูกสัตว์กัด หิมะตกในฤดูร้อน เพื่อนที่ตายไปแล้ว มีดเหน็บที่เอว แป้งผัดหน้า อาเจียน แมวข่วน ทันตแพทย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM