ทำนายฝัน 'แว่นตาเลนส์ใส'

ฝันเห็น ฝันว่า แว่นตาเลนส์ใส ผู้ฝัน ฝันว่าได้สวมใสแว่นสายตาเลนส์ใส จะได้รับข่าวดีๆ หน้าที่การงานจะเจริญขึ้น สมหวังในทุกๆด้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แว่นตาเลนส์ใส'

ผู้ฝัน ฝันว่าได้สวมใสแว่นสายตาเลนส์ใส จะได้รับข่าวดีๆ หน้าที่การงานจะเจริญขึ้น สมหวังในทุกๆด้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินกระต่าย ถูกล็อตเตอรี่ พูดกับกลุ่มชน อาบน้ำในมหาสมุทร ฆ่าศัตรู ฆ่าโค พระสถูป ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ตู้หนังสือ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) บัวหลวง แต่งงานก่อนกำหนด เครื่องปั้นดินเผา คนรักนอกใจ ควันไฟ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ กางเขน (นก) จอกใส่เหล้า เมาเหล้า กรวยจราจร ไฟไหม้ต้นไม้ มดเต็มบ้านเมือง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวงข้าว รูปภาพของเครือญาติ เจดีย์ ใส่ต่างหู ผัดหน้า นุ่งโจงกระเบน ถอดเครื่องประดับ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตัดนิ้วมือตัวเอง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ บิลเลียด ดอกไม้ไฟ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ฝาหม้อ แมวสีสวาท บวม กำแพงเมืองจีน ถูกสุนัขเห่า อาเจียนเป็นหนอง ต้นกัลปพฤกษ์ ซองบุหรี่ พิมเสน ลิฟต์ สกปรก ยกทรง กอดรัด กระเป๋าเดินทาง ตีคนอื่นด้วยเชือก จำนอง ค้าขายต่างเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียง มองดูเหว ถูกตี ตัวเองกลายเป็นนก จำเลย ฉี่รดที่นอน ไก่ออกไข่ ขนทรายเข้าวัด ไว้ทุกข์ บุคคลที่เป็นคนร้าย ความมืด เดินขึ้นที่สูง แขนหัก ขี้ แมวออกลูก ปากกา ตีฆ้อง วงกต นั่งอยู่ในกองขี้ โดนแทง บิดามารดา ฟาก สาดน้ำ ผลจันทร์ ( พืช ) ทูต พานทอง จับปลาตะเพียน ว่าว ปม พายเรือกับคนอื่น ช้อน ตัดผมสั้น รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ปราสาท ของโบราณ สังกะสี นกนางนวลโผบิน เท้าขาด ลายแทง ปราศจากอํานาจ หน้า นำเที่ยว จอบหรือเสียม จลาจล ขี่โคอศุภราช ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM