ทำนายฝัน 'แว่นตาเลนส์ใส'

ฝันเห็น ฝันว่า แว่นตาเลนส์ใส ผู้ฝัน ฝันว่าได้สวมใสแว่นสายตาเลนส์ใส จะได้รับข่าวดีๆ หน้าที่การงานจะเจริญขึ้น สมหวังในทุกๆด้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แว่นตาเลนส์ใส'

ผู้ฝัน ฝันว่าได้สวมใสแว่นสายตาเลนส์ใส จะได้รับข่าวดีๆ หน้าที่การงานจะเจริญขึ้น สมหวังในทุกๆด้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กินขนม ไม้พลอง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ จับสุกร หมากฝรั่ง จับกุ้ง ก้างปลาติดคอ โกนหนวด บิน (ตกลง) เรือโยง ตามทวงหนี้ ตู้อาหาร สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ นกเขา กงล้อ ฟักทอง จับกระต่าย บาดเจ็บ คำสัญญา เพชรรัตนราชสุดา ภรรยา จำปีหรือจำปา กินผลมะม่วงเปรี้ยว กล่าวหา ขนนกสีขาว ธนูหัก ถอดรองเท้า เห็นถนนที่ขรุขระ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ พนมมือ ญาตินํ้าตาตก กินหัวสุกร เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ญาติมิตร กระถางสามขา แผล งมปู ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ข่าวร้าย ไม้ขีดไฟ รักชาติ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตะไกร ล้างบ้าน ยอดโดม สีฟ้า ความลับ กรรมกร ได้ใบสั่งจากตำรวจ พระสงฆ์ ตกใจเพราะเห็นผี กินอาหารเจ โดนแทง ปล่อยนก ม้า เจ้านาย ตู้ไปรษณีย์ ม้าสีดำ พรวน งูเห่า คนแคระ เดินช้าๆ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เครื่องศาสตราวุธ ทุ่งนา ฏีกา ปืนใหญ่ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เศร้าโศก ผึ้ง แท่น เชือก ความดีความชอบ รวงข้าว เชิงตะกอน จองหอง ปล่องไฟ ผ้าห่มหนาๆ อากาศทึบมืดมัว ผม เพลิง แม่มด งานแต่งงาน บริโภค หมาก กิ้งกือ พ่อหม้าย ร้านค้า กินเนื้อหมู เดินทาง ทรัพย์สมบัติ ผู้หญิงตบผู้ชาย หวีไม้ กะปิ ญาติตาย กระสือ มุดใต้ถุน ตลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM