ทำนายฝัน 'แสงนีออน'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงนีออน ฝันเห็นแสงนีออนหลากสี คุณจะได้รับความเดือดร้อนลำคานใจจากเพื่อนฝูง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แสงนีออน'

ฝันเห็นแสงนีออนหลากสี คุณจะได้รับความเดือดร้อนลำคานใจจากเพื่อนฝูง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ก้ามปู พ่อตาย ประตูบ้าน ประตูที่ปิดตาย พระพุทธเจ้า ขนมชั้นหลากสี เปียก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ กระปุก จูบสัตว์เลี้ยง แส้ คบบัณฑิต ทำแว่นตาแตก บ้านร้าง นกกางเขน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กลางคืน หมอก ขบวนแห่ ขายของ เท้าขาด จุดเทียนชัย พังพอน อุปกรณ์ทำครัว คิดถึง หญิง ฏีกา คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ทอผ้า มุ้งขาด โบสถ์ ปล่อยนก ประตูกำลังถูกไฟไหม ก่อกองทราย นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ดอกราตรี ไฟ ต้นกัลปพฤกษ์ ได้เข้าร่วมในสงคราม ลังไม้ ร้องไห้ ไส้เดือน รถพยาบาล แสงนีออน ถูกฆ่า สวมเสื้อสีเหลือง เมาสุรา สวมชุดเจ้าสาว เกาหัว ทำนาย จับสุกร ดื่มนม บนบาน ถูกหวายรัด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เล่นการพนัน เดินบริเวณวัด ตรอมใจ กล้วยแขก กระโดดจากหน้าต่าง โขลงช้าง ฉิ่ง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เล่นฟุตบอล วิมาน ตัวเองมีปีก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ของขวัญ แสดงละคร ทวด ทุบตีภรรยา กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กังหัน นั่งบนเสื่อ หุงข้าว ทะเลาะกับเพื่อน ไข่มุก ดื่มน้ำ กินอาหารเจ นำเที่ยว แปรงฟัน ถ้วยรางวัล ขวานหัก ปอด ป้อมปราการ พัชรกิติยาภา แม่ พระแก้วมรกต ชกคนที่จมูก พวงมาลัยดอกไม้สด ชะลอม ปราสาทเล็กๆ นกยูงรำแพน เครือญาติ ธนูหลายดอก พระพิฆเณศ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เป็นคนผอมบาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM