ทำนายฝัน 'แสงบนท้องฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงบนท้องฟ้า เป็นนิมิตมงคลแก่ตัวของผู้ฝัน คุณจะทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา ทั้งจะได้ลาภตามมาภายหลังอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แสงบนท้องฟ้า'

เป็นนิมิตมงคลแก่ตัวของผู้ฝัน คุณจะทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา ทั้งจะได้ลาภตามมาภายหลังอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เต้าฮวย คนแก่ มารดา ผู้ชายตบผู้หญิง กรง นกยูงรำแพน ม้าสีดำ อินสตาแกรม ( instargram ) ต้นไม้ แบกหาม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง จับปิ้ง ก้ามกุ้ง น้ำพุขนาดใหญ่ ขี่ช้าง สัมผัสกรวดทราย ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด จับเงิน ชะลอม พลอยหลากสีสัน หญิงแปลกหน้า เมือง พระปรางค์ เครื่องจักรไม่ทำงาน แมวสีขาว ประหารคนรัก ได้เป็นเจ้าสาว แดด เฒ่าหัวงู ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ขัน กา กินกระต่าย ยิงธนู ธรรมจักร ตักน้ำราดตนเอง กินเลี้ยง เหาะดั้นเมฆ หอยที่มีเนื้อเต็ม ชอล์ก เขียด ปลิง ไม้กวาด คนบ้า บันได ธรณีสูบ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ คลื่นน้ำ กระถางสามขา งมของในแม่น้ำ เศษอาหาร นกต่อสู้กัน นั่งจับเจ่า ถูกโจรชิงทรัพย์ แพทย์ สุริยคราส เสื้อครุย ฉี่รดกำแพง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กินผลไม้ สารภี ถูกเสือกัด หญิงแต่งชุดสีแดง ผ่าท้อง แหวนหาย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ป้อมปราการ กรรมกร ผ้าพันแผล ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ตะกวด ได้ยินเสียงกระดิ่ง ทารกดูดนมคุณ ธำมรงค์ หมาก โทรศัพท์มือถือหาย ได้ยินเสียงปืน เห็นปีศาจกินคน ขโมย ฆ่าวัว ผัดหน้า ฝ้าย ทำลายโซ่ตรวน ไฟไหม้ต้นไม้ หมอดูดูลายมือ บูชา เวทีมวย พญาอินทรี ถูกตำหนิ ข้าวติดคอ อักษรย่อ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เชี่ยนหมาก กัดลิ้น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด สุสาน กลางคืน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM