ทำนายฝัน 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เล่นน้ำฝน เสือตาย งม เห็นตากระจกสีขาว ถ่ายอุจจาระ พู่กัน ก้อนหินตก คนตกน้ำกำลังจะจม เจ้าสาว เปิดเผยความลับกับเพื่อน น้ำมันก๊าด ขโมยขึ้นบ้าน หมากัด คนแปลกหน้า กินข้าวบนใบบัว สีดำ มรดก ขา ปากเจ็บ หัตถกรรม พรม พระพุทธรูป ปู ปอ แบกหีบ ควาย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ปีนรั้ว มัคคุเทศก์ ตกเขา ระฆัง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ อดอยาก เต้าฮวย ความผิด กรวดทราย ถูกมัดด้วยเชือก กล่องดนตรี นกเขา เปลี่ยนมุ้งใหม่ เปลื้องผ้าตัวเอง กางมุ้ง เดินไปตามท้องถนน สาก กุ้ง พี่น้องทุบตีกัน แมลงภู่ ปอก ตาชั่ง ตุ้มหูหาย เมฆกลางแดด กวาด ศิลา ด้วง ทวิตเตอร์ กินเฉาก๊วย กระดุมหาย ถุงน้ำร้อน ถ่อเรือ เช็ค ( Cheque ) หายใจอึดอัด จับเงิน ครัว ครก กินน้ำผึ้ง หิ้วกระเป๋า กัลยาณิวัฒนา กล่าวคำอำลากับใครบางคน ไส้เดือน จองจำ ถ่ายขี้ นอนอยู่บนแผ่นดิน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ของกำนัล อุ้มเด็กทารก ดวงอาทิตย์ดับ นกกา โง่ นักบวช ต่อ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ขนนกสีดำ แม่มด น้ำตก ตะไบเหล็ก ได้รับรางวัล เงาะ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ทางรถไฟ เลี้ยงกุมารทอง เห็นประตูบ้านตัวเอง ใช้กระเทียมทำอาหาร เถ้าแก่ คูคลอง เสื้อกันฝน วิวาท คนมีเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM