ทำนายฝัน 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย คอมพิวเตอร์ ตะเกียงที่จุดแล้ว เกลียดคนอื่น พรม เทียนชัย ถูกสวมกุญแจมือ หลงรักสามีคนอื่น เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฝังศพคนที่รู้จัก เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป บุญ ผ้าขี้ริ้ว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กินเนื้อย่าง ขนมปัง ไฟ ก้น ธารน้ำตก แมลง พระสถูป ลิง กินหัวสุกร นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ กรอด้าย อดอยาก กระท่อม ช่วย แชมพู ระดู กิ้งกือ ขนมจีน ภาษา เพลิง จำนอง ทำร้าย ปลิงหลายตัว น้ำตก นักสืบ แดด ปม ตกช้าง คนแคระ ฮวงซุ้ย หนอนไต่ตามร่างกาย ญาติ ดินสอ ชฎา ขวาน ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตักทรายเข้าบ้าน มีดบาด ตำหนัก ผ้าห่ม ตู้หนังสือ ตู้รับจดหมาย กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ถูกฉ้อโกง กัดคน นั่งรถ คนรักได้รับบาดเจ็บ ผลักของหนัก เกิดสงคราม เหาะ ยา พระจันทร์ ลอยคอ สารภี เดินเรือ เสื้อขนสัตว์ ตัวเองมีปีก ขโมยขึ้นบ้าน ต้นกัลปพฤกษ์ ตุ้มหู อาบน้ำในมหาสมุทร รุ้งกินน้ำ กลางคืน พลักก้อนหิน ปรบมือ เด็กเกิดใหม่ ดวงจันทร์ ฉาบแตก กระสุนปืน นกต่อสู้กัน กินเนื้อมนุษย์ นั่งบนหลังนกกระเรียน กินผลไม้ นกกา นรก เพชรนิลจินดา พระพิฆเณศ ทำขวดแตก กาน้ำร้อน ตำรวจตั้งด่าน ขอนไม้ นาฬิกาปลุก มโหรี โรงพยาบาล ถอดรองเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM