ทำนายฝัน 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลงภู่ วัวควาย พระพิฆเณศ สลัก กาน้ำ แข่งม้า ธนูหัก ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ จระเข้ คนตายมาหา เดินทางในป่ารก ยิงปืน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รัฐประหาร เห็นรองเท้าเก่า สีบรอนซ์ ถาดอาหาร ลูกเห็บตก เรือโยง งาช้าง ผู้ชายตบผู้หญิง เจดีย์ทรุดโทรม พรวนดิน ม่าน นาข้าวรกร้าง การสร้างโบสถ์ ค่ำคืน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป หอยที่มีเนื้อเต็ม โบว์ดำผูกเสาบ้าน เข้ารับการผ่าตัด ฉี่รดที่นอน งูขดเป็นวงกลม เต้าฮวย สร้อยข้อมือ เป่าขลุ่ย ภาชนะ เจ้า กล้วยไม้ เก็บเกี่ยวข้าวในนา กระโปรง แชมพู รากไม้ นั่งบนเสื่อ พระจันทร์เดือนหงาย เฮลิคอปเตอร์ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง นักบิน ร้านค้า มังกร เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ นอนบนที่นอน อยู่ในกระท่อม ย่างเนื้อ หวีผม กินผลไม้ ผ้าใบ เชื้อเชิญ ผ้าม่าน ภรรยาเอาน้ำมาให้ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตะไบเหล็ก ตะกวดขึ้นบ้าน รูปภาพของเครือญาติ ขี่สุกร หญิงแต่งชุดสีดำ ตื่นขึ้นมาเอง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นอนในเรือ ขุดดิน อรุณ คบคนพาล เพลิง เชือกรัดคอ ฮัจญ์ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ชลธาร เนื้อหนัง เศรษฐี เจ้าสาว ชาวประมง ครัว กล้องยาสูบ ชกต่อย เวที พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า หญิงชู้ กระบอกไม้ไผ่ นั่งบนเตียง ลายมือ เณรหางนาค วิมาน อาบน้ำในมหาสมุทร คอมพิวเตอร์ เสี้ยนตำเท้า เห็นคนอื่นถูกประณาม ป่วย ตัวเองตายไปแล้ว ธงบนเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM