ทำนายฝัน 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าม่าน ออร์แกน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ฉลาด กินผัก เพชรรัตนราชสุดา กระดิ่ง สกปรก เดินเป็นวงกลม นั่งมองน้ำตกกับคนรัก หญิงชรา กรงนก ตาชั่ง กำแพง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ รางรถไฟ เจ็บป่วย ผัก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดนดึงผม ไต่เขา รดน้ำ ตกจากเครื่องบิน อยู่ในถ้ำ เจอเงิน ต่างหู เซรุ่ม เคี้ยวดิน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ภาชนะ แสงบนท้องฟ้า ญาติกำลังจะตาย สิริภาจุกาภรณ์ หน่อไม้ ดักนก ขี้เถ้าในเตาไฟ ชักว่าว เดินอยู่ในความมืด รถจักรยาน สิงโต ปากกา แมงป่อง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กินน้ำผึ้ง ทุเรียน เครื่องเรือน ฟืน ขันตักน้ำ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง รั้ว ผจญภัย เดินขึ้นภูเขา แพทย์ ร้องตะโกน ทรัพย์สมบัติ ถูกต่อต่อย กัดลิ้นตัวเองขาด คิ้วตัวเองดกดำ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กระบี่ ร่องน้ำ ปฏิทิน เที่ยวชมงานรื่นเริง กรอบรูป ปลูกบ้านต้นไม้ ไหว้พระราหู ผึ้งต่อย ประกาศนียบัตร ได้ยินเสียงระฆัง ตะไบเหล็ก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น หวีงา พานทอง ด้วง บิดามารดา สร้อยทอง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ แมวสีสวาท ข่าวดี ได้เงิน โบว์ดำผูกคอ ผม ผึ้งมากมาย ทอดทิ้งลูกๆ เศร้าโศก นักแสดง ทอดทิ้งคนรัก อาบน้ำในทะเล กระดาษข่อย ไฟไหม้ต้นไม้ ร่างกายตัวเอง เห็นประตูเมือง เป็นใบ้ กุลี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เศรษฐี ปราศจากอํานาจ ญาติ กินอุจจาระ คนกำลังเปลื้องผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM