ทำนายฝัน 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน'

คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตกปลา ผิวพรรณ แต่งงาน ตนเองทำความผิด ครุฑ สีฟ้า เมาเหล้า กุหลาบ ยกยอ ตกเหว พูดคุยกับเจ้านาย ทิวเขา ดอกบานไม่รู้โรย ภรรยานอกใจ ช่างไม้ โต๊ะเขียนหนังสือ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล แมวสีสวาท ตัดผมใหม่ มะพร้าว นกกาเหว่า เหยี่ยว ภรรยาทิ้ง สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เงาะป่า ดาวตกที่หลังคาบ้าน เด็กนอนบนเตียง จับปลา ซื้อขาย เปิดผนึกซองจดหมาย ได้ยินเสียงระฆัง ผู้หญิงถือมีด คนกำลังเปลื้องผ้า รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ปลา เครื่องดนตรี สวมรองเท้าใหม่ เห็นตัวเองในกระจก มีผู้นำม้ามาให้ พรม กัดคน การตายของเพื่อน ชนกระบือ พลับพลา เป่าแตร กำไลแตกหัก ท้องเดิน กอดผู้ชาย ปีนเขา กาบินเข้ามาในบ้าน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ หมอดูดูลายมือ งานบวชเณร เครื่องแบบทหาร ต่อสู้ ผู้หญิงตบผู้ชาย ข่าวดี บิน (สูงขึ้น) ขวัญ ประดาน้ำ คลอดบุตร ใช้ผ้าโพกศีรษะ ฉิ่ง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ปลิงดูดเลือด โบสถ์ กรงนก สิงโต เดินกะโผลกกะเผลก ฆ่าวัว จูบคนรัก ฮา นาค เลือดออกทางช่องคลอด ที่พึ่ง ซอ อยากตาย พายเรือตามลำพัง นักบิน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ สัมผัสกรวดทราย คนรักหรือคู่รัก นุ่งผ้าสีแดง บุคคล กอดผู้หญิง ปลิง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เสี้ยนตำเท้า โต้เถียง เผาขยะ กระแต น้ำท่วม ความรัก ผ้าโพกหัว ข้อเท้าเจ็บ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM