ทำนายฝัน 'แสดงละคร'

ฝันเห็น ฝันว่า แสดงละคร ฝันว่ตัวเองได้แสดงละคร เป็นลางบอกเหตุไม่ดี เกี่ยวกับครอบครัว คนรักคิดนอกใจเอาใจออกห่าง เกิดเรื่องขึ้นภายในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหายคิดหักหลังคดโกง หรือมีคนมาหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาไม่ดี ควรทำบุญถวายผ้าห่มแด่พระภิกษุสงฆ์ หรือบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานควรจารึกชื่อ นามสกุลไว้ในหนังสือธรรมะด้วย ลังไม้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แสดงละคร'

ฝันว่ตัวเองได้แสดงละคร เป็นลางบอกเหตุไม่ดี เกี่ยวกับครอบครัว คนรักคิดนอกใจเอาใจออกห่าง เกิดเรื่องขึ้นภายในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหายคิดหักหลังคดโกง หรือมีคนมาหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาไม่ดี ควรทำบุญถวายผ้าห่มแด่พระภิกษุสงฆ์ หรือบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานควรจารึกชื่อ นามสกุลไว้ในหนังสือธรรมะด้วย ลังไม้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โน๊ตบุ๊ก ฝาเรือน จับขโมย กลืนเมฆ ฮัจญ์ หุงข้าว ฝ้าย เรือล่ม หน่อไม้ จับลูกเสือ กรอบรูป ต่อสู้ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เจว็ด ขัง ล้มเหลว ยา สุนัข ตะกวดขึ้นบ้าน ทิชชู ตู้กับข้าว ฝักดาบ ดับเทียนชัย ภาชนะ จองหอง ปี่ เรือ มุดใต้ถุน จระเข้ ถุงเงิน-ถุงทอง ซื้อผ้าขาว นกยูง กำนัน เป็ด ฆ่าควาย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ค่ำคืน ยกของหนัก จีวร บวชภิกสุนี ซองจดหมายสีฟ้า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เห็นคนโดนแทง ปลิงดูดเลือด จุฬามณี อรุณ บุตร กงเกวียน งูกินสัตว์ ปืน เถาวัลย์ ตกน้ำ ทำร้าย โบสถ์ ขมิ้น เปลี่ยนมุ้งใหม่ แช่ง หัตถกรรม กัลยาณิวัฒนา นม พูดคุยกับโจร กล่องดนตรี เสื้อเปื้อนเลือด อาบน้ำ หมีทำร้าย ต่างหู ไปยังเมืองนรก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก บาดเจ็บ กระสอบข้าวสาร พังประตู หลงป่า ฆ้อง ฆ่าสุนัขบ้า ไอ รากไม้ เวทีมวย โอเอซิส ล้ม แล้ว ลุกขึ้น บิดามารดา โกศ แจวเรือ ตู้เซฟ ได้เข้าร่วมในสงคราม เก็บของมีค่าได้ ล้างภาชนะเครื่องใช้ บริโภคเนื่อสุกร คัมภีร์ นํ้าวน ทองคำก้อน เป่าลูกโป่ง บุคคล ขอบฟ้า ขุด นักประพันธ์ ยากจน ไส้เดือน โอลิมปิก พระอาทิตย์ ถูกล็อตเตอรี่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น