ทำนายฝัน 'แส้'

ฝันเห็น ฝันว่า แส้ ฝันเห็นแส้ คุณจะได้รับความเจ็บปวดอย่างถึงที่สุด จะได้ลาภแบบทุกขลาภ ได้เงินได้ทองมาก็ต้องจ่ายออก ในทันที การเสี่ยงนั้นไม่มีตัวเลขแนะนำ แต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคก็ซื้อตัวเลข ตามที่ตั้งใจไว้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แส้'

ฝันเห็นแส้ คุณจะได้รับความเจ็บปวดอย่างถึงที่สุด จะได้ลาภแบบทุกขลาภ ได้เงินได้ทองมาก็ต้องจ่ายออก ในทันที การเสี่ยงนั้นไม่มีตัวเลขแนะนำ แต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคก็ซื้อตัวเลข ตามที่ตั้งใจไว้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษเปื้อนหมึก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จอมปลวกกลางถนน กลด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ซ่อนหา นอนบนเสื่อ งูเขียว ถูกวิ่งราวทรัพย์ วิวาท รถพยาบาล สามง่ามสำหรับแทงปลา ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เสาตกน้ำมันในบ้าน ช่างไม้ เฒ่าหัวงู กินเนื้อเป็ด กระสอบข้าวสาร เครื่องดักนก ผ้าเช็ดตัว ร้องเพลง ถูกผีหลอก หนอน กรรไกร เห็นกองไม้กระดาน ยิงกา เพลิง น้ำค้าง มีผู้นำม้ามาให้ กระจก เก็บองุ่นรับประทาน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ น้ำเต้า กริช ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เข่า ขนนกสีดำ ถูกน้ำร้อนลวก รักตัวเอง สวมรองเท้าใหม่ งมปู นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กระสุนปืน ติดเกาะ คนตายในบ้าน พรม เดินทางไปวัด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฮองเฮา (ราชินี) ชายชู้ โต้เถียง ช้อน คนบ้า งานศพ ดวงแก้ว ถูกตีหู ผดุงครรภ์ ขวานหัก ได้ฟังเรื่องตลก โรงพยาบาล ขี่วัว แล้ว ตกวัว หนีจากถ้ำ บุพการี กระป๋องนม สวดมนต์ เจ็บปวด เศร้าโศก สาก ฆ่าใครบางคน ควันไฟ ธรณีสูบ พังพอน ดื่มน้ำชา ขาขาด ไฟไหม้ในท้องฟ้า สงฆ์ แมวออกลูก ปลาเงินปลาทอง แลบลิ้น จน ฟ้าที่สดใส ตัวเองถูกประหาร เจ้านาย จองจำ ตกน้ำร้อน ค่ำคืน แว่นตาเลนส์สีดำ นํ้าพุที่พุ่งสูง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ช้างตกมัน ถูกตบ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง มีเขาบนหัว กระบอกสูบลม เรือ ตัดเล็บ เกา กระรอก เลือดออกทางช่องคลอด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น