ทำนายฝัน 'แหวน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวน ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวน'

ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกโกง รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย วิทยา ผิวหนัง เรือนแพ ปีก ขนสัตว์ ลาภ แข่งวิ่ง สตางค์ ลาวาภูเขาไฟ ผ้าห่ม พร้า มีคนเกลียด ศพ ชนกระบือ พู่กัน กรงสัตว์ ระเบิด สายรุ้ง ว่ายน้ำ งานฉลอง นกกา จับปลาตะเพียน รากไม้ ฝนตกระหว่างเดินทาง ขี่เสือ ฟองสบู่ ฆ่ากระต่าย งานมงคล ย่างเนื้อ วิชา พูดคุยกับโจร ได้รับเงินบริจาค นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เหาะดั้นเมฆ นอกใจแฟน แมวสีสวาท สารภี หลุม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตกบ่ออุจจาระ ค้อน ยาพิษ กรวยจราจร ญาติเสียชีวิต ภูเขาไปกำลังระเบิด ตักน้ำราดตนเอง พริกไทย ทะเลที่เงียบสงบ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ถอด ขี่สุกร อาวุธ ตัวเองถูกฉีดยา เลี่ยมฟันทอง ถาด หวีผม สัปทน งาช้างวางคู่กัน ฝันเห็นนํ้าวน หอยที่มีเนื้อเต็ม น้ำมัน คราส พระเจ้า แขนถูกตัด ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ขุดหาทรัพย์สมบัติ พรวน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด รบกวน ลายแทง กินผลไม้แฝด หัวนก อุ้มลูกหมา หัวหมู ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฝูงกบ จำนวนมาก ถือดอกบัวในมือ เข็มแทง เวียนเทียน กลัว ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ธนาคาร ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นกพิราบ กกกอด นุ่งผ้าสีม่วง ดื่มน้ำหวาน คนขาพิการ กินคอลลาเจน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เล่น pubg ขนลุก คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล นุ่งชุดขาว รังนก กระบอกไม้ไผ่ ผิวพรรณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM