ทำนายฝัน 'แหวน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวน ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวน'

ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ธุลี ตุ๊กตา โต๊ะทำงาน เกลียดคนต่างชาติ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ยาพิษ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฝนหยุดตก กลด ไหล่เจ็บ ฆ่าใครบางคน ทำแว่นตาแตก เจ็บปวด ชงชาถวายเจ้าที่ ตกช้าง ขายไม้กระดาน งูเขียว สัตว์เลี้ยง บูชา เบ็ดตกปลา โกหก ทำร้าย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง โบดำผูกคอตนเอง มโหรี เดินรอดราวผ้า แตร จดหมาย นั่งรถไฟ ประตูบ้าน หุงข้าว เสียจริต ท่องเที่ยวในสวน ไข่ คนร้องไห้ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กระถางสามขา รถไฟฟ้า ฝาเรือน ประตูกำลังถูกไฟไหม ทารกแรกเกิด ร่างกายตัวเอง กวาด เพชรนิลจินดา กษัตริย์ กินเนื้อย่าง ตาบอด ยุ้งข้าว กงจักร เดินสะดุดหกล้ม กัดลิ้น ทาสี ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถอนฟัน กำไลข้อมือ ขวด ภาวนา ผ้าพันคอ เงินปากผี เลี้ยงกุมารทอง เศรษฐี ภาพยนตร์ กองกระดูก กระท่อมริมทะเล คราส รูปภาพของเครือญาติ พูดโทรศัพท์มือถือ กระดาษสีขาว บวม หินก้อนใหญ่ แช่ง หญิงโสเภณี นุ่งโจงกระเบน ได้ยินเสียงกระซิบ ไวโอลิน หม้อข้าว ลูกกระพรวน งม ฟันบนหัก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง นุ่งผ้าใหม่ กางเขน ปลวกขึ้นบ้าน ชลธาร หมอดูดูลายมือ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ชกต่อย เห็นประตูบ้านตัวเอง หน่อไม้ ถูกปล้น ปลาทองที่ตายแล้ว อทิตยาทรกิติคุณ ยอดโดม เจ็บฝ่าเท้า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เมฆสีแดง กรวดทราย พืชผัก นักบิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM