ทำนายฝัน 'แหวน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวน ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แหวน'

ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุดดอกไม้ไฟ ธงบนเรือ ฤกษ์ดี คนมีเขา วิ่ง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ฆ่าหมัด พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ดอกซ่อนกลิ่น ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก อาหารบูดเน่า ธารน้ำ กระบอกไม้ไผ่ ฝาด ไถ่ถอน เกา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ความรัก น้ำพุที่พุ่งสูง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง จับ ถูกมัดด้วยเชือก ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ฆ่านกกระจิบ ฟักแฟง ผ้าพันแผล นํ้าพุที่พุ่งสูง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ไม้พลอง ต่อ ทองคำก้อน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กุ้งแห้ง ฆ่าใครบางคน บวช มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เสื่อขาด ข้อเท้าแพลง มิตรสหาย เซิ้งบั้งไฟ ผ้าแพร ไก่ฟ้า นำเที่ยว อาเจียน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ดับตะเกียง กินกล้วย พญานาค ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หญิงแต่งชุดสีดำ เครื่องลายคราม หลงรักสามีคนอื่น จำนอง ที่ฝังศพ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว พระจันทร์ กางมุ้ง ศีรษะมีเหา เก้าอี้ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฮ่องเต้หรือฮองเฮา จลาจล แกะ เลี่ยมฟันทอง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เจ็บป่วย ล้างเท้าตัวเอง ทหารเข้าบ้าน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เทียนไข ดื่มน้ำมะพร้าว ตกปลากับคนรัก เมายา เดินชนผนัง ช่างไม้ ผ้าห่ม โคมไฟหรือโคมตะเกียง จานแตก เช็คเด้ง ต้นไม้แห้ง สระผม ประเทียบ คดข้าวเย็นกิน แบกเสา ฤดูหนาว น้ำตก งา แกะเปลือกหอยรับประทาน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คราด ถวาย โดด ปล่อยเต่า ถูกกลั่นแกล้ง กกลูก กำแพง ข่วน กินนก ร้องรำทำเพลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น