ทำนายฝัน 'แหวน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวน ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวน'

ฝันว่าเห็นแหวน หรือมีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคน ที่คุณรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทีปังกรรัศมีโชติ หยก ถูกตะปูตำเท้า ถูกตี ก้ามปู เหยียบขี้ กุญแจ ตกเขา กางเขน ภาพ งูจงอาง ปอ นกเขา หญิงแต่งชุดสีฟ้า เหาะดั้นเมฆ นักบวช หัวไก่ รักคนต่างชาติ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน หาบอุจจาระกลับบ้าน ถวายกุฏิ โต๊ะเขียนหนังสือ ถอด บวม ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ โขลงช้าง กล้องยาสูบ ทะเลาะกับภรรยา ปี่ แผนผัง สิงโต เป็ด กา อาจารย์ หนามตำ ได้ยินเสียงกบ ซ่อน ซองบุหรี่ วิทยุ รักภรรยาตัวเอง พริกไทย ตัดผม เกือก ต้นกัลปพฤกษ์ กล้วยไม้ แบกเสา เสื้อเปื้อนเลือด ผึ้งต่อย อีกา ใช้กระเทียมทำอาหาร เป็นแผลที่คอ หินก้อนใหญ่ จิ้งจก ยกของ ความดีความชอบ ดื่มน้ำชา นกกระเรียน กล่องดนตรี ตะไกร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผลักประตู เดินเรือ ปีนข้ามกำแพง กุ้งทะเล ศิลปิน ทุ่งนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ลำคลอง เต่าทอง ช่างเหล็ก ข่าวดี กำไลข้อมือ เห็นประตูบ้านตัวเอง ฟ้ายามเมฆครึ้ม สร้อย ธงบนเรือ ซองจดหมายสีฟ้า มดรุมเป็นกลุ่มๆ ลายมือ ธำมรงค์ เรือน เชิงตะกอน นกกระจิบ กระจาบ กระจาด กลืนเมฆ เขากวาง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ลากสัตว์ โบว์ดำผูกคอ นอนในมุ้ง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กลองโบราณ โสมสวลี แทง กระซิบกับเพื่อน ห้อง ซื้อปลาทอง คราด มีเขาบนหัว ปล้นสะดม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM