ทำนายฝัน 'แหวนหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวนหาย ฝันว่าแหวนหายหรือชำรุดเสียหาย ทำนายว่าจะต้องเสียของรัก หรือครอบครัวมีปัญหา หรือจะมีของที่มีค่าสูญหายไป หรือถูกลักขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวนหาย'

ฝันว่าแหวนหายหรือชำรุดเสียหาย ทำนายว่าจะต้องเสียของรัก หรือครอบครัวมีปัญหา หรือจะมีของที่มีค่าสูญหายไป หรือถูกลักขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูเจ็บ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กินกระต่าย เมฆสีแดง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ลับมีด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด สุกรกลายเป็นคน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รถยนต์ ตกบ่ออุจจาระ ค่ำมืด มวย ถูกฉ้อโกง พนัน เณรหางนาค อ่าง ขี่เสือ แหวนแต่งงาน อาบน้ำฝน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ จำนอง พี่น้องทุบตีกัน เรือนแพ พระเจ้า พระพุทธรูป ขนมอร่อย ตัดหัว ญาติ ฝน วงเวียน เงื่อน กรวยกรอกน้ำมัน ม่าน งมปู บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แก้บน เรือจอด ไถ่ถอน งาช้าง หญิง ถูกฝังทั้งเป็น กำไลแตกหัก ขี้เถ้า เกา ราชสีห์ ถูกเรียกตัวมาประชุม แขน เป็นใบ้ ชกมวย ใช้ผ้าโพกศีรษะ ดวงอาทิตย์ดับ ถั่วงอก เห็นบ่อร้าง เครื่องบูชา เห็นประตูบ้านตัวเอง ถังขยะ จับปลา กล้วย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ดื่มสุรา ถูกแทง หูขาด โกศ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เมายา มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ บิณฑบาต ปีนข้ามกำแพง ถูกคู่รักกักตัว บิน (สูงขึ้น) เงาตัวเองในกระจก บิน (ตกลง) เครื่องปั้นดินเผา กินผัก ถูกยิงด้วยธนู งานแต่งงาน สูบบุหรี่ บ้า บอลลูน สามเณร หูแหว่ง เต้าหู้ ไม้ไผ่ ดัดผม รังผึ้ง นักบุญ ญาติเสียชีวิต น้ำค้าง ตัวเองถูกธรณีสูบ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) โซ่ตรวน ขายของ ปราศจากอํานาจ เดินลุยกองไฟ ฟองน้ำ เครือญาติ ธงสามเหลี่ยม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM