ทำนายฝัน 'แหวนแต่งงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวนแต่งงาน ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวนแต่งงาน'

ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ถ่ายขี้ เจ้าบ่าว ของโบราณ กลัว คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฆ่าเต่า แมลงวัน นั่งบนหลังนกกระเรียน จรวดไฟ งานฉลอง กินปลาหมึก ผ้าห่มหนาๆ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ โถส้วม ญาตินํ้าตาตก ข้อมือหัก ภรรยามีลูก ริมฝีปาก กระเป๋า ความลับ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ฐานทัพทหาร โต๊ะเขียนหนังสือ คนรักหรือคู่รัก สาก อีเมล ( Email ) ซุกซ่อนของมีค่า กินเนื้อคนอื่น ปลูกบ้านต้นไม้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เป็นบ้า เก็บเงินได้ ของหวาน ซองจดหมาย ทำกับข้าว พระพุทธบาท เข้าประตูไม่ได้ ศีรษะล้าน นักสืบ หวีผม กิ่งก่าวิ่งไปมา กงล้อ ถนน ละทิ้งบ้าน แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน มาลี จุดไฟ ผู้หญิงชักมีด นั่งเล่น ล็อกประตู ถีบจักรเย็บผ้า งูเลื้อย นกกา อนุสาวรีย์ กระจก แพทย์ พัชรกิติยาภา กินเนื้อมะพร้าว สร้อยข้อมีชำรุด ช่วย ถั่วลิสง รอยเท้าของตัวเอง นอนกับนางงาม สร้าง พระสังฆราช ญาติทำความผิด เมาสุรา ธนูหัก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผู้ชายมีผมน้อย กลืนเมฆ ล้มเหลว ทอดทิ้งลูกๆ ไฮโล ไม้พลอง เห็นคนเปิดประตู ล้างหน้าตัวเอง เสาเรือน ร่วมงานทอดกฐิน ปลูก ตัวเองเป็นชู้ ถูกคนเตะ รดน้ำ ดื่มน้ำ สุนัข กำแพงโบราณ เข้าไปในโรงพยาบาล ถูกฟันคอขาด นอนบนฟูก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ปีนป่ายภูเขา ทำขวัญ ยิงกา ของเล่น เล่นการพนัน ภาพยนตร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM