ทำนายฝัน 'แหวนแต่งงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวนแต่งงาน ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวนแต่งงาน'

ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยกของ เจ้าเมือง ตัวเองเป็นนักโทษ กระดาษสีขาว เห็นประตูปิด รัฐประหาร ทอผ้า ลา ( สัตว์ ) พระพุทธเจ้า ปอก กาน้ำ สวมมงกุฎ ผ้าแพร ก้ามกุ้ง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ภรรยาออกจากบ้าน แข่งม้า ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หมากัด งม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ หอยที่มีเนื้อเต็ม ลากเกวียน คนตาย ซอ จันทรคราส พญานาค ทหาร ไหล่เจ็บ โกนขนหน้าแข้ง ค้างคาว รบกวน ไว้ทุกข์ แต่งงานก่อนกำหนด ไฟไหม้ป่า เทวาลัย ญาตินํ้าตาตก บิน (ตกลง) ไม้กวาด ทางม้าลาย ขึ้นบันได ขึ้นเขา อุจจาระ กางมุ้ง ตลับแป้งทาหน้า บุญ พระธาตุ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน แมว เปรต ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด รักตัวเอง ตำรวจตั้งด่าน บนบาน จับปลา กอดภรรยา ปลาฉลาม น้ำตา สร้อยทอง หมาหอน ระฆัง คดีฟ้องร้องกัน ร้องเพลง องค์กฐิน วิมาน นอนกลางวัน ได้เข้าร่วมในสงคราม สงคราม บันได กระท่อมริมทะเล ใบมีดโกน ผู้คุมนักโทษ กระดาษเปื้อนหมึก ปัสสาวะรดกำาแพง กระบอกไม้ไผ่ ถูกด่าทอ ตุ้มหูหาย ผักที่ยังคงปลูกในดิน ซักผ้า เห็นที่นารกร้าง เศร้าโศก ตู้นิรภัย แบกหาม เป็นบ้า แส้ สูบ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เอามีดฟันเท้าตัวเอง อดทน ขนมปังกรอบ วันเกิด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก หน้าอก กุ้งทะเล เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก นั่งจับเจ่า ยอดโดม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ต้นไม้ยืนต้นตาย เตาไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM