ทำนายฝัน 'แหวนแต่งงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวนแต่งงาน ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แหวนแต่งงาน'

ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อากาศทึบมืดมัว เดินทางไกล บนบาน แป้ง ถือกรรไกร เจ้าสาว เห็นตากระจกสีขาว เดินขึ้นภูเขา กระต๊อบ กาน้ำ กุ้งทะเล ราหู ไฟไหม้ป่า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ลายนิ้วมือ ฟ้าที่สดใส ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ใบมีดโกน คนมีดวงตาสีดำ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง แมลงสาบ จำนอง กงเต๊ก ช้อนเงิน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เข็มแทง ดอกซ่อนกลิ่น นอนบนกองฟาง ผิวพรรณ นั่งบนลังไม้ รัศมี ซุกซ่อนของมีค่า แม่ งูเห่า ใช้ผ้าคลุมหัว ฮิปโปโปเตมัส แผล ยมทูต ไก่แจ้ พระพรหม กรรไกร ชนไก่ ลูกประคำ ตีผึ้ง กระทะ ยอดโดม ฆ่านกกระจิบ คอบิด หูขาด หมาคาบหม้อ ขี่โคเข้าเมือง กินถั่วต้ม ปฏิทิน เขี้ยวสัตว์ ทำอะไรแปลกๆ นั่งบนเสื่อ ไฝ ฤกษ์ไม่ดี นกนางนวล ปีนรั้ว ขัน กกกอด ดราฟต์ ไหล่เจ็บ เลื่อยไม้กระดาน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ลังไม้ ถวายพระด้วยดอกบัว ควาย เครื่องดักนก กรวดทราย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ใช้ผ้าโพกศีรษะ นุ่งผ้าสีม่วง ไหล่ ขี่สัตว์ ปล่อยนก ซื้อเต่า เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว งมหาของ ก้ามกุ้ง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เหี้ย ได้สวมแว่นตาดำ เปรต ฐานทัพทหาร ทิชชู งอบ กินก้อนดิน สัตว์เลี้ยง ท้องเดิน ตู้เย็น อู่เรือ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ธุลี กกไข่ พูดสนทนา เดินลุยกองไฟ หาบอุจจาระกลับบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM