ทำนายฝัน 'แหวนแต่งงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า แหวนแต่งงาน ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แหวนแต่งงาน'

ฝันถึงแหวนแต่งงาน จะมีเกียรติ และ มีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เบี้ย เป็นใบ้ เครือญาติ กิ้งกือ ขี่วัว แล้ว ตกวัว กำไลข้อเท้า กรน ทำนาเกี่ยวข้าว แม่หม้าย พระวิหาร ทิวเขา ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ตัวเองเป็นโจร แมงมุม ฮัจญ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทาสี เดินบริเวณวัด มหาสมุทร เมฆหมอก ฝี นกขมิ้น ตัดนิ้วมือตัวเอง เกวียน มีคนนำเงินมาให้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก พระอาทิตย์ พวงมาลัยดอกไม้สด วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตกใจ ท่าเรือ ฆ่าโค ซ่อนหา งูกัด เงิน น้อยหน่า เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พญาอินทรี ปลาหลีฮื้อ องค์กฐิน ทางรถไฟ กวาง ฝีขึ้นตามร่างกาย ทำนบ ถูกตี โคไล่ขวิดคน ขโมยอาหาร ไฟไหม้ปราสาท กระโปรงเก่า บ่อน้ำ กีตาร์ ขี่โคเข้าเมือง ญาณ หีบศพ ไผ่ กองทัพ ลูกแก้ว ถูกตำหนิ มีดบาด ขนมชั้นหลากสี ถุงเงิน-ถุงทอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ตะเพียน เนกไท มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ชงชาถวายเจ้าที่ พวงมาลัย ผ้าเช็ดตัว ขอโทษ โลงศพ ข้อเท้าแพลง โต๊ะทำงาน เจ้าเมือง ฆ่าผึ้ง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ล้างบ้าน ดาวตกที่หลังคาบ้าน เห็นปีศาจกินคน เห็นประตูเมือง ขัง ไส้เดือน สำลี บัวหลวง ถังขยะ ฮูก (นกฮูก) ถัง เดินอยู่ในสุสาน หน้า ไทร เงาะ นางกวัก สุนัขเข้ามาเลีย ขึ้นต้นไม้ น้ำพุขนาดใหญ่ ศพ สีบรอนซ์ อดอยาก ขับรถยนต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM