ทำนายฝัน 'แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี )'

ฝันเห็น ฝันว่า แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฝันเห็น หรือได้เล่นแอคคอเดียน ทำนายว่าความรักจะสดใส หากฝันว่าแอคคอเดียนไม่มีเสียง จะต้องทำงานหนัก จึงจะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี )'

ฝันเห็น หรือได้เล่นแอคคอเดียน ทำนายว่าความรักจะสดใส หากฝันว่าแอคคอเดียนไม่มีเสียง จะต้องทำงานหนัก จึงจะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ช้าง ธนูหัก เฮลิคอปเตอร์ ใช้ผ้าคลุมหัว สมโภช ต่อ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กวางดำ สารภาพต่อหน้าเพื่อน วาฬ เปียก จับปลา ธงบนเรือ จักรเย็บผ้า หมู เงา ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย นอนบนเตียง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ได้ยินเสียงกบ บิณฑบาต ซุง ตีเหล็ก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น กล่องดนตรี สละราชสมบัติ มีด นอนบนเสื่อ เที่ยวบ่อนการพนัน เกวียน เห็นบ่อร้าง ถูกตัดขา ติดเกาะ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา จับกัง กินผลไม้แฝด ถุงมือ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สติ นอนกลับหัว เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ปริญญาบัตร กำนัน ได้รับรางวัล หม้าย กินเฉาก๊วย จับขโมย แล่นเรือผ่านเกาะ ว่าว ถูก แตน-ต่อ ต่อย นอนกับนางงาม ฝน วิมาน รถบรรทุกศพ กล้องยาสูบ ฮวงซุ้ย ผึ้งบินรอบรังของมัน ตกใจ ตัวเองเจ็บป่วย เห็นคนเดินละเมอ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร้านค้า ซ่อมแซมรั้วบ้าน ลิ้นแข็ง ดวงดาว หัตถกรรม นั่งราชรถ ดวงตรา พลอยหลากสีสัน เกาะ การทำผิดพลาด ผ้าแพร กรรไกร ห่วงเหล็ก ผู้ถือศีล นกกำลังจิกกัน เนื้อหนัง โซ่ตรวน เข้าเฟสบุคไม่ได้ นรก ซองจดหมายสีชมพู ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ตกเขา หิมะเกาะบนกิ่งไม้ รอยเท้าของตัวเอง ผึ้งมากมาย ช่างตัดผม หาบอุจจาระกลับบ้าน ร่มกางอยู่ ภาษา ตกเหว พวงมาลัยดอกไม้แห้ง สีแดงชาด กอดผู้ชาย กินน้ำผึ้ง ขโมยเงิน ช้อนเงิน ประตูบ้านคนอื่น แป้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM