ทำนายฝัน 'โคกินหญ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า โคกินหญ้า คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โคกินหญ้า'

คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศาลา ข่าวร้าย ม้า ผลักของหนัก แร้ง กบ ดึงเชือก แหวนแต่งงาน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ฉลองพระบาท กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ข้อเท้าเจ็บ โฆษณา เจ็บปวดตามร่างกาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นางฟ้า แพรพรรณ จมูกหาย ราชา ถูกด่าทอ หมาก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ทาเล็บ แก้วแตก ดื่มน้ำ กินผลมะม่วงเปรี้ยว สิริภาจุกาภรณ์ กินเป็ด เต้นรำ รถพยาบาล กระโดดจากที่สูง กะโหลก กระโปรงใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เวทีมวย กังวล เสื้อขนสัตว์ กลืนเมฆ ปลาฉลาม ล่องแพ กระจกหลากสี คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล นาข้าวรกร้าง เดินร่วมทางกับโจร กระรอก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ปลา ฆ่าผึ้ง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ถุงใส่เงิน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น กระบอกสูบลม หูแหว่ง ฮ่อยจ๊อ ลากสัตว์ ได้กลิ่นธูป ถอนฟัน ตกจากดาดฟ้า มุดรั้วลวดหนาม ช้อนเปื้อน ตัดผมสั้น ได้ยินเสียงปืนใหญ่ งู ป่าเขา หญ้า พ่อตาย ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง น้ำค้าง ศรีนครินทราบรมราชชนนี น้ำพริก กุญแจหาย กล่าวคำอำลาญาติ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระถาง นกกระเรียน ความร่าเริง กรงนก งานฉลอง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ฉัน ( กิน ) ผู้ชายผมยาว ซีเมนต์ ราวตากผ้า สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) บ้านคนอื่น จองหอง เหาะเหิน หนามตำ ผ้าสีดำ โล่ ใส่บาตร หญิงชรา เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถอยหลัง ดูละคร แก่นจันทร์ ถูกตัดศีรษะ วาฬ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM