ทำนายฝัน 'โคกินหญ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า โคกินหญ้า คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โคกินหญ้า'

คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระบำ ฤกษ์ไม่ดี ของลับ พระ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน แปรงฟัน แดด มีคนขอโทษ โพธิ์ งมปู กุ้งมังกร นม คู คลอง นาฬิกาข้อมือเสีย ปล่อยนกกระเรียน เจ้าบ่าว เปิดร้านค้าขายสินค้า หยก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ พระวิหาร ช่างไม้ คัมภีร์ ดวงแก้ว สัตว์เลี้ยง ไฟไหม้ ท้องเสีย ขวดน้ำ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ นกร้อง ใบลาน เปลี่ยนมุ้งใหม่ กินโรตี ทหารเข้าบ้าน ไพ่ ฉี่รดกำแพง ยิงกา กินขนม งมหอย กฐิน เสี้ยนตำเท้า ดวงอาทิตย์ทรงกลด เป็นแม่ยาย รางรถไฟ ตนเองทำความผิด ปีศาจ จาระบี สร้อยทอง เมฆกลางแดด พายเรือกับคนอื่น ว่ายน้ำข้ามฝั่ง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เครื่องขยายเสียง อีกา ไม้กางเขน องคมนตรี ปลูกพริก นุ่งโจงกระเบน ดอกซ่อนกลิ่น ลายนิ้วมือ ศีรษะมีเหา ต้องโทษ ลม โล่ กระซิบ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กา สังกะสี แผ่นดินแยกออกจากกัน เป็นบ้า ได้ใบสั่งจากตำรวจ การตายของเพื่อน แมวสีขาว ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตรอมใจ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ภูเขา สตรี ต้นกัลปพฤกษ์ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เครื่องแบบทหาร คิดถึง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ไหล่ กองไฟ เมายา บัตรเครดิต อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เหรียญ กัดลิ้น ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ซุบซิบนินทา ย้ายบ้าน ช้อนเปื้อน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ทูต เปียก หญิงชรา ธรณีสูบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM