ทำนายฝัน 'โครงกระดูกมนุษย์'

ฝันเห็น ฝันว่า โครงกระดูกมนุษย์ คุณกำลังจะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายก็จะทุเลาและหายเป็นปกติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โครงกระดูกมนุษย์'

คุณกำลังจะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายก็จะทุเลาและหายเป็นปกติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่างู ยิงธนู แห่กฐิน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ปากเจ็บ เลือดออกทางช่องคลอด เป็ดไก่ แก่นจันทร์ ไก่กกไข่ กบฎ เจว็ด นัยน์ตา ขับรถ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ซองจดหมายสีขาว แท่น ประทัด พ่อตาย รับประทานเครื่องเทศ หูเจ็บ กีฬา ได้ลาภ ลูกเห็บ กรง วิดน้ำ จับหนอน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ถอด หน้าต่างพัง ตะไบเหล็ก มงกุฎ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ต่อสู้ ขี่คอคน กุลี แก้ว พายุ เดินไปบนเนินเขา นอนบนเสื่อ วิ่งหนีผู้ร้าย แจกันคู่ ช่างไม้ โคมไฟหรือโคมตะเกียง พู่กัน ขโมยเงิน พายเรือ พวงมาลา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ติดคุก งาช้าง เบี้ย ขวดเหล้า ตู้ไปรษณีย์ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ท่าเทียบเรือ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หมัดกัด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แม่หม้าย ถูกตัดศีรษะ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ อุ้มลูกสุนัข แม่ชี ฝักดาบ ดำน้ำ อ่างน้ำ กงเต๊ก ซ่อน ตู้เย็น มะลิ คำนับ ขี่นางโค ร่มหัก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ พลับพลา ตำหนัก จิ้งจก เส้นด้าย ปลอกหมอน ลายนิ้วมือ ปลูกกล้วย เดินทางไกล ให้ความกรุณา ถูกน้ำร้อนลวก ถ้ำมืด ป้อมปราการ เต่าทอง ทั่ง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ญาติกำลังจะตาย ทำนาเกี่ยวข้าว ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ชามมีลายดอกไม้สวยงาม คำสัญญา ขลุ่ย มดหรือแมลง จับปิ้ง ถีบจักรเย็บผ้า กัดคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM