ทำนายฝัน 'โครงกระดูกสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า โครงกระดูกสัตว์ คุณกำลังจะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายก็จะทุเลาและหายเป็นปกติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โครงกระดูกสัตว์'

คุณกำลังจะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายก็จะทุเลาและหายเป็นปกติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตบ ขับรถยนต์ ฝนตกหนัก สำลี ยิ้ม ดิน เถ้าแก่ อีเมล ( Email ) ได้ยินเสียงกลอง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ผ้าใบ ศรีนครินทราบรมราชชนนี พรม ภรรยาหนี เดินทางไปทิศตะวันออก ล้างเท้า ปากเหม็น กระเทย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกด่าทอ เฆี่ยนตีผู้อื่น ค่ำมืด งูเหลือม ตุ๊กตา คนถูกฉีดยา งาช้างวางคู่กัน ภิกษุณี ดวงแก้ว จองหอง ไหว้เจ้า ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น หญิงแต่งชุดสีขาว ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ฝั่ง เชือดคอสุกร กินเนื้อมนุษย์ นุ่งโจงกระเบน ชนกระบือ ป่วย ถ่ายอุจจาระ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง หว่านข้าวในนา ประตูกำลังถูกไฟไหม กังวล เสี้ยนหนาม รังผึ้ง ถวายของแด่พระสงฆ์ สุนัขเข้ามาเลีย น้ำเหลือง แล่นเรือผ่านเกาะ โทรศัพท์มือถือหาย ได้รับของมีค่า หมา ขอโทษ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ป่าไผ่ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เก็บองุ่นรับประทาน ทุเรียน หญิง ฆ่าหมัด ทันตแพทย์ ตรอมใจ ปาก เด็กนอนบนเตียง งม สัตว์เลี้ยง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด หัตถกรรม ขี้เถ้า กินปลาหมึก กะโหลก วิ่งหนีผู้ร้าย เข็มแทง ตกน้ำร้อน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง อู่เรือ ทรัพย์สมบัติ รับประทานอาหาร สุรา นาฬิกา แจกันคู่ กินเนื้อคนอื่น สาก เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ มีหลายหู อากาศบริสุทธิ์ ทัพพี ตัวเองแก่ ช้างตกมัน โฉนดที่ดิน หวีไม้ ห่านฟ้า ซักผ้า ขี่สุกร หาบอุจจาระกลับบ้าน คบไฟ บัตรเชิญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM