ทำนายฝัน 'โคเข้าบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า โคเข้าบ้าน คุณจะมั่งมีเงินทอง ค้าขายร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โคเข้าบ้าน'

คุณจะมั่งมีเงินทอง ค้าขายร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝ้าย ฝาแฝด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย โล่รางวัล นำเที่ยว คนตกน้ำกำลังจะจม กินผัก นกต่อสู้กัน ตู้ เดินอยู่กลางทุ่งนา พลอยหลากสีสัน ไฟไหม้ผม บุคคล ปากเน่า บิน (สูงขึ้น) บริโภคเนื่อสุกร มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ดมกลิ่นดอกไม้ จอกใส่เหล้า ประดิษฐ์ ทำกาแฟหก ต้นไม้ แบกเสา พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง นุ่งผ้าสีม่วง ทำนาไม่ได้ผลดี ได้สวมแว่นตาดำ ระย้า ฉลาม กรวดทราย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กำลังขับรถ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ให้มีดแก่คนอื่น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ฆ่าตัวตาย ผลไม้ กงสุล ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น คราด เครื่องเรือน เสือกัดตัวเอง เห็นเหรียญสตางค์ แหวนแต่งงาน ภาวนา ทาเล็บ ผู้หญิงตบผู้ชาย สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ทำน้ำหก คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เห็นคนเดินละเมอ สำลี งง เจ้าที่ นกกาเหว่า เขื่อนแตก ท่าเทียบเรือ งานพิธีต่างๆ สิงโต คงกระพันชาตรี กฐิน อาบน้ำ งมของในแม่น้ำ ฐานทัพทหาร ทำอะไรแปลกๆ ดื่ม เก็บกวาดบ้าน ขอทาน ส่องกระจก เผาไม้กระดาน ทุ่งนา ผิงไฟ ทะเลาะกับภรรยา กอไผ่ สบู่ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด จูบสัตว์เลี้ยง ได้เป็นเจ้าสาว ดื่มกาแฟ ใบมีดโกน ไถ่ถอน ถ่ายรูป อาเจียนเอาลำไส้ออกมา คบไฟ นอนเล่นกลางหาดทราย นอนกรน มองดูเหว จิ้งหรีด ให้ความกรุณา อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ศิลา อยากมีเงิน ฮา ประเจียด ลอยคอ พระแก้วมรกต พรวนดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM