ทำนายฝัน 'โค่นต้นไม้แก่'

ฝันเห็น ฝันว่า โค่นต้นไม้แก่ ฝันว่าโค่นต้นไม้แก่ คุณจะโชคร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โค่นต้นไม้แก่'

ฝันว่าโค่นต้นไม้แก่ คุณจะโชคร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินอาหารเจ ปล่องเมรุ ซาบซึ้งใจ พัชรกิติยาภา เครื่องบูชา น้ำผึ้ง ถูกกักตัว หน้าต่าง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ คัมภีร์ ไล่จับผีเสื้อ น้ำพุขนาดใหญ่ เรือ สู้กับเหยี่ยว ฟาง เห็นกระดุม ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นาค จมูก กระโปรง ระบำ หัวล้าน ความรังเกียจ เป็นใบ้ ญาตินํ้าตาตก ตีงู งูกินสัตว์ แมลงปอ ได้สวมแว่นตาดำ ภูเขา ถูกหวายรัด เป่าแตร เรียก โถแป้ง ไฟนรก ผ้าแพร แสงสว่าง ผู้หญิงหัวล้าน เสี้ยนหนาม กีตาร์ ถอดรองเท้า ทูตชาวต่างชาติ มุ้งหมอน กรรมกร ฝุ่นเข้าตา ถูกประณาม อีกา ปัดกวาดฝุ่น นางพยาบาล กินผลไม้ นำอุจจาระกลับบ้าน ไกด์ ยกของหนัก ไต่เขา คลอดบุตร เอามือตบต้นขาตัวเอง กล้องถ่ายรูป ดื่มน้ำฝน เศร้าโศก อินสตาแกรม ( instargram ) ต้นโพธิ์ ฟักแฟง ดิน หญิงแต่งชุดสีดำ กล้วยไม้ กินโรตี โขลงช้าง กระซิบกับเพื่อน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น รุ้งกินน้ำ ตะกร้าพลาสติก อาบน้ำฝน เดินบริเวณวัด โซ่ ไม้ไผ่ ปีศาจ กระดาษสี ธนู เจ็บฝ่าเท้า ปอกเปลือกผลไม้ นาข้าวรกร้าง เทวาลัย ลอยกระทง ประดิษฐ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เห็นประตูเมือง นุ่งโจงกระเบน น้ำพุ ตกทุกข์ได้ยาก กินกระต่าย รถศพ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ของลับ ผ้าโพกหัว เข้ารับการผ่าตัด ช่อดอกไม้ พังพอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM