ทำนายฝัน 'โค่นต้นไม้แก่'

ฝันเห็น ฝันว่า โค่นต้นไม้แก่ ฝันว่าโค่นต้นไม้แก่ คุณจะโชคร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โค่นต้นไม้แก่'

ฝันว่าโค่นต้นไม้แก่ คุณจะโชคร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แกะสลักรูปปั้น งู น้ำค้าง เดินไปบนเนินเขา สาวไส้ ภรรยาเปลือยกาย ฟ้ายามเมฆครึ้ม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โฆษณา ถูกกรรโชกทรัพย์ ดื่มน้ำมะพร้าว หน้าต่างพัง นั่งบนอาสนะสงฆ์ เครือญาติ เป็นไข้ ทำแว่นตาแตก จดหมาย นั่งบนเสื่อ คนเกี่ยวข้าว ตุ๊กตา กางเกง คนตายมาหา ผีตายโหง จอบหรือเสียม เลื่อย ปลูก เปลือย ครก กระถางสามขา พระสงฆ์ กระถาง ทาส ตะขาบ ขุดถ่านหิน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ไข่มุก กุ้งมังกร ถูกต่อต่อย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เป็นคนผอมบาง บูชา กระต่ายขูดมะพร้าว ทำให้คนอื่นตื่น กระถางหลุดมือแตก ซื้อกระดุม วัด คนแฝดตัวติดกัน ก้อนหิน กระท่อมริมทะเล จมูกขาด ตกจากดาดฟ้า ความมืด ภาพ เดินทางก่อนกำหนด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ รุ้งกินน้ำ ฟัน ฝีขึ้นตามร่างกาย ร่มกางอยู่ กีฬา ครู ฝันเห็นนํ้าวน บุญ เป็นโจทก์ในศาล ผลักประตู ดวงอาทิตย์ดับ มัจฉา สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) กลืนดวงอาทิตย์ กฐิน เสี้ยนตำเท้า หีบเปิดอยู่ น้ำแข็ง ช่วย กินเนื้อไก่ ค้นหา ท่าเรือ เพชรนิลจินดา ได้รับรางวัล นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว วาฬ หญิงแปลกหน้า ฉลาด เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ทาเล็บ เที่ยวชมงานรื่นเริง สร้อยทองคำ เห็นกล้วย สุนัขคาบหม้อ ทิวเขา ปลูกบ้านต้นไม้ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ตนเองทำความผิด กระจก ผ้าห่มหนาๆ เครื่องดนตรี ซองจดหมาย กำไลข้อเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM