ทำนายฝัน 'โฆษก'

ฝันเห็น ฝันว่า โฆษก ฝันว่าได้ยินโฆษกประกาศ คุณกำลังจะได้รับข่าวไม่สู้ดีนัก หากฝันว่าคุณเป็นโฆษกเอง กิจการงานจะล้มเหลวทั้งหมด อาจจะต้องเสียของรักหรือเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โฆษก'

ฝันว่าได้ยินโฆษกประกาศ คุณกำลังจะได้รับข่าวไม่สู้ดีนัก หากฝันว่าคุณเป็นโฆษกเอง กิจการงานจะล้มเหลวทั้งหมด อาจจะต้องเสียของรักหรือเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำแท้ง นอนกรน นกยูง โบว์ดำผูกเสาบ้าน เห็นคนอื่นถูกประณาม ขัน ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ฟูก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ พายเรือ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เลือดออกทางช่องคลอด นกพิราบ ตุ้มหู สะอึก พ่อตาย กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ข่าวลือ กงล้อ ตัดนิ้วมือตัวเอง พลอยหลากสีสัน ด่า ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ จิ้งหรีด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ดื่มสุรา กินไก่ ทุบตีภรรยา กะโหลก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ไฟไหม้ผม บัตรเชิญ หญิงเปลือยกาย ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น พระสังฆราช ผ้าเช็ดตัว ฆ่าโค ไถ่ถอน นกเขา เห็นกองไม้กระดาน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ซุง ย้ายบ้าน น้ำเหลือง ญาตินํ้าตาตก ลายแทง ปาก นํ้าพุที่พุ่งสูง ป่าช้า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เส้นด้าย จันทร์เพ็ญ ถูกตะปูตำเท้า พร้า สายสนตะพาย ประกาศการแต่งงานของตนเอง คำสัญญา กางร่ม ปลูกบ้าน กองทัพ ฝุ่นฟุ้งกระจาย สาดน้ำ ถูกสวมกุญแจมือ ขอนไม้ ทีปังกรรัศมีโชติ งานพิธีต่างๆ กุลี สามง่ามสำหรับแทงปลา บ้านร้าง หลุมอสรพิษ ถูกต่อต่อย เดินขึ้นที่สูง กำแพง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลไม้ นั่งอยู่ในกองขี้ ดื่มนม คนตายมาหา นกแร้ง ธารน้ำ บุคคล ปืน หม้อ น้ำท่วม หักธนู เล่นการพนัน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ แมวข่วน ตาบอด ถูกล็อตเตอรี่ หมีกัด เข็มเย็บผ้า เสาตกน้ำมันในบ้าน ลูกเห็บตก ดอกราตรี กลอง ขวดยา เครื่องบินตก กรรมกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM