ทำนายฝัน 'โฆษก'

ฝันเห็น ฝันว่า โฆษก ฝันว่าได้ยินโฆษกประกาศ คุณกำลังจะได้รับข่าวไม่สู้ดีนัก หากฝันว่าคุณเป็นโฆษกเอง กิจการงานจะล้มเหลวทั้งหมด อาจจะต้องเสียของรักหรือเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โฆษก'

ฝันว่าได้ยินโฆษกประกาศ คุณกำลังจะได้รับข่าวไม่สู้ดีนัก หากฝันว่าคุณเป็นโฆษกเอง กิจการงานจะล้มเหลวทั้งหมด อาจจะต้องเสียของรักหรือเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉลาม จองหอง เป็ดไก่ ลากสัตว์ หญิงทุบตีกัน ปราสาทเก่าแก่ ฆ่าเป็ด เครื่องร่อน ปล่อยปลาดุก เลือดไหล ทะเลที่เงียบสงบ ลอย ขี่ราชสีห์ เงินปากผี กอดอก เมฆกลางแดด หายใจอึดอัด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ถูกตัดแขน นกคุ่ม ถูกทำโทษ ขี่โคอศุภราช เดินไปตามท้องถนน ปริญญาบัตร ภาพยนตร์ พูดคุยกับคนต่างชาติ ตกหลังม้า หญิงเปลือยกาย จักรยาน โต้เถียง ดวงตรา หัตถกรรม ซื้อขาย ไฟ ร่องน้ำ กลืนดวงอาทิตย์ ท่าเรือ ไพ่ ขนนกสีขาว แคร่หาม มุดใต้ถุน ถลกหนัง ดับตะเกียง จลาจล ขนนกสีดำ สุกร ฝันว่าส่งพัสดุ ฆ่านกกระจิบ ทางม้าลาย ฆ่าไก่ กลด นุ่งผ้าสีแดง สร้อยข้อมีชำรุด ตักน้ำ เรือแล่น กลอง ดื่ม สาวไส้ เปลื้องผ้าตัวเอง โอลิมปิก เห็นคนอื่นถูกประณาม ดาวตกจากท้องฟ้า ปล้น กาน้ำ ขึ้นบันได ขึ้นเขา นิล ดอกไม้ ดวงอาทิตย์มืดมัว นอนบนกองฟาง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ซักผ้า แมงมุม ละลาย อดตาย กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) มดหรือแมลง การสร้างโบสถ์ ปลาหมึกหลายตัว สร้าง ฉีกจดหมายรัก คอบิด ธนูหลายดอก เขียด น้ำแข็ง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ช่วย สุนัขเข้ามาเลีย สามง่ามสำหรับแทงปลา กระทำรุนแรงต่อตัวเอง จุดดอกไม้ไฟ ลวดหนาม ตกจากที่สูง ต้นไม้ยืนต้นตาย ความมั่งคั่ง เหรียญ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เด็กพิการ สวมเสื้อสีเหลือง ประทัด งวง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM