ทำนายฝัน 'โฆษณา'

ฝันเห็น ฝันว่า โฆษณา ฝันว่าตนเองได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือป่าวประกาศ ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี สิ่งที่คิดทำไว้จะต้องเกิดความล้มเหลว ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โฆษณา'

ฝันว่าตนเองได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือป่าวประกาศ ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี สิ่งที่คิดทำไว้จะต้องเกิดความล้มเหลว ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสาเรือน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เก็บเงินได้ ขี้เกียจ กำแพงเมือง บ้า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เล่าเรื่องตลก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขี่โคอศุภราช แก้บน มีหางงอก สิงโต ลอย ขลุ่ย ซองจดหมายสีชมพู จำนอง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก รบชนะ ชาวประมง ภรรยาเอาน้ำมาให้ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ฉลองพระบาท ปลอกหมอน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เผาศพ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ญาติ จอบหรือเสียม พระธาตุ ม่านกั้นกำบังสายตา ตลับแป้งทาหน้า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ลูกเห็บ ครัว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา แผนผัง หักธนู กีฬา พระสงฆ์ สวมเสื้อขาด ฉาบ ผู้คุมนักโทษ บาทหลวง ของหวาน ได้กลิ่นธูป ผู้หญิงพายเรือ มองนํ้าตกกับคนรัก ถ่ายรูป หย่า ลอยคอ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จับก้อนกรวด ก้อนทราย ลำน้ำ นั่งบนแคร่หาม น้ำเหลือง ทุเรียน เข็มแทง ภิกษุณี องค์กฐิน งมหอย สายนาฬิกาข้อมือขาด ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กรรไกร หอก อ่าง กระดิ่ง ตกช้าง บุพการี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ยานพาหนะ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เลือกตั้ง ฝนตั้งเค้า ถูกข่มขืน ช่างไม้ ทารก เผาไม้กระดาน เศษอาหาร มโหรี ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เกาหัว ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เช็ค ( Cheque ) แดดเผาผิวหนังจนเกรียม อีกา แหวน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) โดนแทง ต่อสู้ ค้อน กลองโบราณ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้พูดคุยกับเพื่อน ทดน้ำ เครื่องบินบังคับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น