ทำนายฝัน 'โจร'

ฝันเห็น ฝันว่า โจร ฝันถึงโจร เพื่อนที่คุณรักจะเสียชีวิต แต่หากฝันว่าโจรขึ้นบ้าน และ ขโมยของไปด้วย จะได้เงินจากการพนันขันต่อ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โจร'

ฝันถึงโจร เพื่อนที่คุณรักจะเสียชีวิต แต่หากฝันว่าโจรขึ้นบ้าน และ ขโมยของไปด้วย จะได้เงินจากการพนันขันต่อ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จำเลย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ฤดูหนาว ทรัพย์สมบัติ มีผู้นำม้ามาให้ บวช นอนบนพื้นน้ำ เห็นบ่อร้าง แป้ง หัตถกรรม ยื้อแย่ง จับกระต่าย แหวน พริก ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ฆ่าศัตรู ผ้าไตรจีวร กินเต้าหู้ ตกบ่อลึก ทหารเข้าบ้าน ข้าวสาร หมูตาย สีแดงชาด นกยูงรำแพน ถอนฟัน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ภาพวาด ขอนไม้ หงส์ ขบวนแห่ศพ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ทองคำก้อน กระท่อมริมทะเล นักเรียน ปล้นสะดม กระซิบ ยกทรง จักรพรรดิ แผ่นดินไหว ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ นอน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ขี่ควาย พูดกับกลุ่มชน ถอนผมหงอก ความมั่งคั่ง ฮัจญ์ ตะกร้อ มาเฟีย โต๊ะเขียนหนังสือ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เบี้ย หักธนู อาบน้ำในทะเล กำแพงเมือง กำลังขับรถ เผาศพ ช่างเงินทอง แต่งงาน ลูกแก้ว รักตัวเอง คนแต่งชุดสีดำล้วน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ถางหญ้า กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ถ่านไฟ ผู้หญิงชักมีด เมฆสีเลือด เชิงตะกอน บัวหลวง ฉิ่งฉาบ รดน้ำ โดนแทง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น หีบเปิดอยู่ นกนางนวลโผบิน ตัวเองถูกธรณีสูบ สนามกีฬา ที่ฝังศพ เจ็บปวด ถูกขัง กินเลือด ได้ยินเสียงกลอง ลอยคอ ตัวเองกลายเป็นนก วัวควาย คอมพิวเตอร์ คนป่วยอยู่บนรถ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เต่าทอง เห็นตัวเองในกระจก นกแสก ขึ้นบันได ขึ้นเขา เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ภาษา ทอดทิ้งภริยา เดินขึ้นที่สูง ประตูบ้าน ตู้รับจดหมาย แต่งตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM