ทำนายฝัน 'โจรปล้นบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า โจรปล้นบ้าน ฝันว่าถูกโจรปลันบ้าน คุณจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ดีมีสุข หากเห็นโจรมาปล้นตัวเอง คุณจะมีโอกาสที่จะพบกับความทุกข์ ความเศร้า และ ความไม่สมหวัง หากเดินทางร่วมกับโจรผู้ร้าย จะได้รับ โชคลาภจากเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โจรปล้นบ้าน'

ฝันว่าถูกโจรปลันบ้าน คุณจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ดีมีสุข หากเห็นโจรมาปล้นตัวเอง คุณจะมีโอกาสที่จะพบกับความทุกข์ ความเศร้า และ ความไม่สมหวัง หากเดินทางร่วมกับโจรผู้ร้าย จะได้รับ โชคลาภจากเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับขโมย กอดกะเทย กระโดด เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ตกปลากับญาติ ร้องตะโกน ภิกษุ ดับเทียน ปลูกต้นไม้ ดาวตกจากท้องฟ้า จับปลาช่อน ไถ่ถอน พร้า ตัวเองเป็นนักโทษ สาก เห็นคนอื่นถูกประณาม เฒ่าหัวงู กระป๋องนม ชลธาร ลายแทง พี่น้องทุบตีกัน เดินทางไกล ไถนา ภูเขาไปกำลังระเบิด เดินทาง ถูกตีหู ภรรยาออกจากบ้าน กุมารเทพ หลงป่า นางพยาบาล รักคนต่างชาติ ธนบัตร หญิงโสเภณี บิน (ตกลง) ถุงเงิน ถุงทอง สามีตาย อดทน เครื่องครัว ถูกน้ำร้อนลวก กระดานดำมีข้อความ กินยา สตางค์ กำแพง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ตกจากที่สูง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น โคเข้าบ้าน พวงมาลัย ช้าง กังหัน ชามมีลายดอกไม้สวยงาม สารภาพต่อหน้าเพื่อน ค่ำมืด ของหวาน ไฟไหม้ต้นไม้ ปั่นด้าย คำนับ ขนมชั้น ส่องกระจก บันได นกนางแอ่น การผ่าตัด ทารก ตู้เซฟ กรอด้าย นุ่งผ้าขาว นั่งเรือ ต่างหู อาบน้ำในทะเล หน้าไม้ แต่งงาน นาเกลือ ล้างเท้า เส้นด้าย บุคคล กัลปพฤกษ์ ถูกตัดมือ ตะเกียง ให้ความกรุณา กิ่งก่าวิ่งไปมา เกา ตะกร้าไม้ ตัวเองมีปีก กระท่อมในป่า อาบน้ำในมหาสมุทร ตะโพน งานวัด มือตัวเอง อยากมีเงิน ผ้าแพร อาบน้ำในอ่าง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา มองนํ้าตกตามลำพัง เที่ยวซ่อง นอนเล่นกลางหาดทราย กินลิ้น ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ต้นกก เงื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM