ทำนายฝัน 'โฉนดที่ดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า โฉนดที่ดิน นักธุรกิจที่มีการค้า หรือ พ่อค้าแม่ค้า กิจการจะราบลื่น พร้อมที่จะขยายกิจการ ส่วนบุคคลอื่นๆ จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมปราถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง ได้ของกำนัลถูกใจ เป็นสิ่งของที่อยากได้มานาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โฉนดที่ดิน'

นักธุรกิจที่มีการค้า หรือ พ่อค้าแม่ค้า กิจการจะราบลื่น พร้อมที่จะขยายกิจการ ส่วนบุคคลอื่นๆ จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมปราถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง ได้ของกำนัลถูกใจ เป็นสิ่งของที่อยากได้มานาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ตำรา ไฟไหม้บ้าน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ล้างเท้า บัตรเครดิต ดับไฟ ทางม้าลาย แมลง สวมเสื้อสีดำ นางฟ้า หมาคาบหม้อ ผมร่วง ล้มลงไปในหลุมลึก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เสี่ยงเซียมซี ฝีขึ้นตามร่างกาย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ถูกเรียกตัวมาประชุม เทียนชัย บริโภค แทะกระดูก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ทันตแพทย์ ปราสาทเก่าแก่ ขโมยอาหาร ฤกษ์ดี ทดน้ำ ชายหนุ่ม ฉีกกระดาษ แม่มด นอนกับสาวสวย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ มาลัยดอกไม้ สายสะพาย แพรพรรณ ถางหญ้า ดอกบานไม่รู้โรย เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ถือลูกแก้ว ตกน้ำ คนฆ่าสัตว์ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เครื่องบิน เครื่องชั่ง เปียก อาเจียนเป็นหนอง นกยูง ญาณ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฝนครึ้ม จอบหรือเสียม ชนกระบือ ถูกล็อตเตอรี่ ศาลา กวาด คนตกน้ำกำลังจะจม แขก ช้อน เลี้ยง ร้องเพลง เดินขึ้นภูเขา ไอศกรีม หม้าย บ่อน้ำ พวงมาลัย กระบี่ กัดคน อยู่ในกระท่อม เด็กทารก กองดิน ซื้อขาย พี่น้องทุบตีกัน ปล้น ผ้าเช็ดตัว เป็นไข้ ท่าเทียบเรือ กะโหลก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เดินเรือ พระจันทร์ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ข่วน ขวดแก้ว เหยี่ยว กษัตริย์ แก้บน ทอดสมอ หุงข้าว กิ้งก่า งาช้าง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ขโมยทรัพย์สมบัติ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กังหัน พ่อหม้าย ขวดเหล้า ฝุ่น ธารน้ำตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM