ทำนายฝัน 'โซ่'

ฝันเห็น ฝันว่า โซ่ ฝันว่าถูกฉุดลากด้วยโซ่ ให้ท่านระวังตัวจะมีศัตรูคอยลอบทำร้าย หรือมีผู้นำความไม่ดีมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โซ่'

ฝันว่าถูกฉุดลากด้วยโซ่ ให้ท่านระวังตัวจะมีศัตรูคอยลอบทำร้าย หรือมีผู้นำความไม่ดีมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มาลัยดอกไม้ ทะเลาะกับแม่ยาย แขน โรคร้าย ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถูกไล่ออกจากงาน ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ น้ำตก กระโดดลงจากต้นไม้ ติดคุก ขี่วัว แล้ว ตกวัว สวมใส่ชุดว่ายน้ำ จับก้อนกรวด ก้อนทราย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ จับขโมย ปราสาท ถั่วลิสง ตกเลือด ฝุ่น โยคี หินก้อนใหญ่ ตะกร้าพลาสติก แหวนแต่งงาน งูเผือก จุดไฟ ฝาหม้อ โกศ ตู้นิรภัย กอดภรรยา ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เหยียบอุจจาระ ลูกๆ ทำความผิด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ต้นไม้เหี่ยวเฉา หมี สู้กับเหยี่ยว ไฟไหม้ต้นไม้ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น หิ่งห้อย ควันไฟ นั่งอยู่ในกองขี้ นกแสก ถุงเงิน-ถุงทอง ล้มเหลว ซี่โครงหัก ลายมือ นอนกับสาวสวย เพื่อนที่จากไปไกล มีคนสวมแหวนให้ ฝนครึ้ม ล่องแพ สมอเรือ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ศีล ผ้าสีดำ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน อทิตยาทรกิติคุณ สวมเสื้อสีดำ หน่อไม้ ทั่ง สังกะสี มหรสพ ตกน้ำ เปลื้องผ้าตัวเอง มีหลายหู หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง สัมผัสกรวดทราย ตาลปัตร กินก้อนดิน ท่องเที่ยวในสวน ซื้อของโบราณ นกนางนวลโผบิน ล้างหวี ไฟ ข้าวสาร หีบปิดอยู่ ฉีกกระดาษ เดินเรือ เวทีมวย เดินทางในป่ารก ถูกฉ้อโกง จักรพรรดิ ผ่าท้อง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เครื่องศาสตราวุธ จอบหรือเสียม ไฟไหม้ในท้องฟ้า ฆ่านกกระจิบ บานไม่รู้โรย รดน้ำ ดวงจันทร์ ฟืน แต่งตัว เสื่อไม้ไผ่ ถางหญ้า ยักษ์ นกเกาะหลังงู จันทร์ทรงกลด นรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM