ทำนายฝัน 'โซ่ตรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า โซ่ตรวน ฝันว่าถูกล่ามโซ่หรือถูกผูกมัดไว้ ทำนายว่าจะเคราะห์ร้ายหรือ ได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ไม่มีโชคลาภ ในช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โซ่ตรวน'

ฝันว่าถูกล่ามโซ่หรือถูกผูกมัดไว้ ทำนายว่าจะเคราะห์ร้ายหรือ ได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ไม่มีโชคลาภ ในช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ธงชัย หมาเลียขา โรงพยาบาล กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ซาบซึ้งใจ เรือจอด พรม หญิงโสเภณี พลอยหลากสีสัน เป่าขลุ่ย แสง พิมพ์ นาข้าวรกร้าง ไหล่ เขียด นาฬิกาข้อมือ จันทร์ทรงกลด อมตะ จดหมาย เลื่อย หมอก วิชา ขาด้วน ยันต์ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ หญิงชู้ โคกินหญ้า จับปลาช่อน คนขี้โม้ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ได้ยินเสียงระฆัง งานแต่งงาน เป็นโจทก์ในศาล เครือญาติ เดินทางไปวัด ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ตาหลายคู่ เกวียน นั่งจับเจ่า ทำร้าย วิมาน ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด แฝด เครื่องดักนก บาทหลวง ซักผ้า นอนกลางวัน ถั่ว ทะเลที่เงียบสงบ ซ่อน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ตาข่าย พู่กัน เต้าฮวย มีหลายหู ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง นอนอยู่บนแผ่นดิน ห่มผ้า เป็นแม่ยาย ฉาบแตก องคมนตรี รังนก แตกร้าว กระต๊อบ ดวงอาทิตย์ดับ ซื้อเต่า อาบน้ำฝน แต่งงานก่อนกำหนด กระโดด หลงทาง ฮองเฮา (ราชินี) มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ แขก ตกน้ำร้อน งานฉลอง ปีนป่ายภูเขา กล่องดนตรี นํ้าพุที่พุ่งสูง ผึ้งบินรอบรังของมัน ก้ามกุ้ง โน๊ตบุ๊ก เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฟันหลุด ขาหัก การทำผิดพลาด กระดาษสี พนัน มีโชคลาภ สินบน บรรพบุรุษ กบฎ นุ่งผ้าสีม่วง สุสาน ดัดผม ผิงไฟ ตกใจเพราะเห็นผี ต้นไม้ยืนต้นตาย กินไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น