ทำนายฝัน 'โดด'

ฝันเห็น ฝันว่า โดด ฝันว่ากระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือกระโดดจากที่สูงลงสู่ ที่ต่ำ และกระโดดไปไม่ถึงที่หมาย ทำนายว่ามีเคราะห์อยู่ และการทำงาน ไม่ราบรื่น ธุรกิจการค้าไม่ค่อยดี ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โดด'

ฝันว่ากระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือกระโดดจากที่สูงลงสู่ ที่ต่ำ และกระโดดไปไม่ถึงที่หมาย ทำนายว่ามีเคราะห์อยู่ และการทำงาน ไม่ราบรื่น ธุรกิจการค้าไม่ค่อยดี ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผนังบ้าน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เห็นบ่อร้าง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คำนับ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ซื้อปลาหมึก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เดินทางก่อนกำหนด คนหามวอผ่านหน้า ชายชรา ธงบนเรือ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หม้าย ฟ้ายามเมฆครึ้ม คัมภีร์ ชักลาก พร้า รบชนะ โบสถ์ ลูกเต๋า ล้มลงไปในหลุมลึก แว่นตาเลนส์ใส โล่รางวัล ยื้อแย่ง ปีศาจ รักตัวเอง ตัวเองมีผมหงอก ฟองสบู่ แม่ แมวออกลูก ได้ยินเสียงดนตรีไทย กอดกะเทย ตัวเองเป็นชู้ ฤดูหนาว งานวัด จมูกแหว่ง ผ้าพันแผล พริกไทย เกา ข่าวร้าย เงื่อน ทะเลาะกับภรรยา ถวายข้าวพระ ช้างไล่กวด ทำขวดแตก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย บ้านคนอื่น จูบสัตว์เลี้ยง ตกเหว เชือกรัดคอ หน้าต่าง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน จาน พาน เหยียบขี้ ว่ายน้ำ ทุ่งโล่ง รังผึ้ง กีตาร์ ม้าเตะ สงคราม เดือน พระอาทิตย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซื้อผ้าขาว สวมรองเท้าใหม่ มโหรี ตะโพน ระบำ แฮนด์บอล พานเงิน พู่กัน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ได้กลิ่นธูป น้ำพุสวยงาม จิ้งเหลน ของขวัญ ใยแมงมุม พระพิฆเณศ นาก ปลาหลีฮื้อ พระเจ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ยกยอ รถเข็นศพ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ผัดหน้า คนแคระ น้ำค้าง กระบอกไม้ไผ่ ไข่มุก หุ่นโชว์เสื้อ หญิง ตกต้นไม้ พนมมือ นองเลือด ได้รับรางวัล กระซิบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น