ทำนายฝัน 'โดนดึงผม'

ฝันเห็น ฝันว่า โดนดึงผม ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โดนดึงผม'

ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขอบคุณ สวะ งานฉลอง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ลูกข่าง เห็นรองเท้าเก่า เล่นน้ำสงกรานต์ ทะเลาะกับเพื่อน ดำน้ำ นั่งอยู่ในกองขี้ ตุ้มหู ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ฆ่าตัวตาย สถานี ตาลปัตร พังประตู หวีงา ชลธาร กุญแจหาย ชะนี พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ซองจดหมายสีแดง ฝังศพคนที่รู้จัก สละราชสมบัติ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ดม ร้องเพลง ฟ้ายามเมฆครึ้ม เดินลุยกองไฟ ช่วย พระสถูป รักชาติ ตัดนิ้วมือตัวเอง หน้าต่างพัง ฝี นํ้าพุที่พุ่งสูง กุฏิพระ ลูกๆ ทำความผิด จับผีเสื้อ น้ำแข็ง เบาะ ประกันตัว สบู่ กกกอด กินข้าว นรก ปลาทองที่ตายแล้ว เณรหางนาค ทำร้าย เดินร่วมทางกับโจร จลาจล กีฬา ไม้พลอง ดิน เดินละเมอ ไซเรน เมฆสีขาว เนกไท รถพยาบาล หญิงแต่งชุดสีดำ กินกระต่าย เด็กอุ้มปลา ขอบฟ้า นำพัดมาโบกตามร่างกาย ตีคนอื่นด้วยเชือก มือตัวเอง เดินสะดุดหกล้ม ฮูก (นกฮูก) กอดรัด ทดน้ำ แจกัน กระดานดำมีข้อความ สูบบุหรี่ จับกระต่าย หีบศพ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ มหรสพ ได้กลิ่นเครื่องเทศ เครื่องแบบตำรวจ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ลับ พิมพ์ สีฟ้า ฟันโยก ขื่อคา มีเขาบนหัว อาบน้ำ ภาษา ถูกกรรโชกทรัพย์ การรับรางวัล ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ทำนาเกี่ยวข้าว เข้าไปในโรงพยาบาล ฟักทอง หวีผม มีหลายหู อยู่ในอาการผิดหวัง แมวดำ ถูกข่มขืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM