ทำนายฝัน 'โดนดึงผม'

ฝันเห็น ฝันว่า โดนดึงผม ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โดนดึงผม'

ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงน้ำร้อน คบบัณฑิต ภรรยาตาย สวมเสื้อสีเหลือง หูแหว่ง ปากเจ็บ การสร้างโบสถ์ สูบ กระท่อม ล้างเท้า ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คนหามวอผ่านหน้า ปืน ลูกกระพรวน พระจันทร์ เวียนเทียน รุ้งกินน้ำ ลูกเห็บ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นั่งเรือข้ามแม่น้ำ น้ำฝน นกกา บวชชี บรรพบุรุษ นอนกรน ท่อนซุง ดื่มนม เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ อินทรี สุกรตายเอง แก่นจันทร์ เปรต ผ้าสีดำ ร่วมงานทอดกฐิน ต้นไม้เขียวชอุ่ม มีขาเดียว โรคร้าย นั่งจับเจ่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) จุฬามณี ไหว้พระ พายุ สุนัขหอน หมอดูดูลายมือ กินข้าว พระอรหันต์ กระรอก เรือนแพ ให้รางวัล ได้พูดคุยกับเพื่อน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) หักธนู ซุกซ่อนของมีค่า ดีใจ ประตูที่ปิดตาย กะเหรี่ยงคอยาว ตกน้ำ โถแป้ง เสาเรือน นอนอยู่บนแผ่นดิน แผ่นดินแยกออกจากกัน จรเข้กัด ขโมยทรัพย์สมบัติ เหยี่ยว นาก บัตรเชิญ ถูกเปลื้องผ้า ปีศาจหลายตน เห็นรองเท้าเก่า ถังขยะ ไล่จับผีเสื้อ แม่ วิดน้ำ กา ทะเลสาบ ตกเหว ปฏิทิน ดารา รูปภาพของเครือญาติ เดินตากแดด ได้ยินเสียงปืน ปลวก ถ่ายอุจจาระ เล่นตะกร้อ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ กล่าวคำอำลาญาติ ช้างเหยียบ อยากมีเงิน แกะสลักรูปปั้น ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กระบอก เด็กพิการ เพลิง บัวสีขาว รางรถไฟ ภรรยาออกจากบ้าน สุนัขเข้ามาเลีย ชี เทวดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM