ทำนายฝัน 'โดนดึงผม'

ฝันเห็น ฝันว่า โดนดึงผม ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โดนดึงผม'

ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พริก ลูกประคำ ฆ่าไก่ วิ่ง ซื้อขาย ฤกษ์ดี ขี่หมู ขนมปังกรอบ เดินเรือ ตัวเองร่ำรวย ปอกเปลือกไข่ ต้นไม้ กุลี ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ พานเงิน ผมร่วง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กระดาษเช็ดมือ บวม ผู้หญิงตบผู้ชาย นกกระจิบ กระจาบ ถูกสุนัขเห่า กล่าวคำอำลากับใครบางคน เตาไฟ คิดถึง ไฟฟ้า เป่าแตร สามเณร กล้วยแขก กระถาง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า บรรจุของลงหีบ กอด ประกาศข่าวการเกิด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตัดต้นไม้ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง น้ำมัน ผม แพรพรรณ ดวงอาทิตย์ตก คนแคระ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด แฟนนอกใจ ผลักของหนัก ถูกคู่รักกักตัว เมายา คงกระพันชาตรี สร้างบ้าน มีคนนำเงินมาให้ กอดรัด ภิกษุ นอนบนที่นอน หมูกลายเป็นคน สวมแหวน กาน้ำร้อน นางกวัก กินลิ้น หลงป่า สลัก เซิ้งบั้งไฟ ละลาย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เศษอาหาร โจรสลัด จับปลาตะเพียน ซักผ้าขี้ริ้ว เกาหัว เปลหามคนเจ็บ แกงการู ของลับ กินเป็ด โล่รางวัล ดื่มกาแฟ สินบน แข่งวิ่ง ก่อสร้าง กระดาษสีขาว กินนก นาฬิกาข้อมือ ตกบ่อลึก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กระเทย พูดคุยกับเจ้านาย บิน (สูงขึ้น) นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ตัวเองเป็นชู้ น้ำฝน ถูกจับ ติดเกาะ ฝนหยุดตก เมือง ดวงดาว นำอุจจาระกลับบ้าน เลือดออกเต็มตัว โบดำผูกเสาบ้าน อุ้มเด็กทารก นั่งรถไฟ หน่อไม้ นกคุ่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM