ทำนายฝัน 'โดนดึงผม'

ฝันเห็น ฝันว่า โดนดึงผม ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โดนดึงผม'

ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีแดงชาด พรวนดิน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เกลือ เปลือก กินหมูกะทะ เสวียน เสาตกน้ำมันในบ้าน ไก่แจ้ เครือญาติ ผึ้งบินรอบรังของมัน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ภาชนะ สุริยคราส เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ผมถูกตัดให้สั้น เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ แว่นตาเลนส์สีดำ หมากฝรั่ง ประตูที่ปิดตาย โกหก ถังน้ำ ฝั่ง ตกงาน กินโรตี ถัง แตงโม เงินกู้ ใช้กระเทียมทำอาหาร ให้หวีคนอื่น กระโดดจากที่สูง ฟ้าแลบ หิมพานต์ (ป่า) ทำให้คนอื่นตื่น นกแก้ว กัดลิ้น บัญชี ของขวัญ ลูกกระพรวน ตัวเองกลายเป็นนก กินเนื้อย่าง เดินชนผนัง เดือน ลูกแก้ว พูดกับกลุ่มชน ญาติเสียชีวิต กระบอกไม้ไผ่ โดด เมฆสีเลือด คนกำลังถ่ายรูป ยันต์ ผีตายโหง ฝ่าเท้า ไอ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เต้นรำ พระสถูป สวมเสื้อสีเหลือง ปัสสาวะรดกำาแพง กุ้งมังกร เหี้ย หมาตาย ทับทิม ร้องเพลง จับปลาตะเพียน ไฮไฟว์ ( hi5 ) ตัวเองแก่ ลอย ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน แมวสีขาว ได้ยินสุนัขเห่า หน้าไม้ คนเมา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ อวัยวะเพศ อาคันตุกะ ทุเรียน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ไฟ ฮัจญ์ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ยกโทษให้ใครบางคน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ตกช้าง สระผม กำลังเล่นเฟสบุค นกกระเรียน เณรหน้าไฟ อยู่ในอาการเร่งรีบ น้ำเต้า เชือก เพชรนิลจินดา เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย อสนีบาต หัวล้าน ฆ่าวัว ปลิงหลายตัว ถีบจักรยาน ขาหัก ปราสาท

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM