ทำนายฝัน 'โดนดึงผม'

ฝันเห็น ฝันว่า โดนดึงผม ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โดนดึงผม'

ฝันว่ามีใครดึงผมคุณ คุณมีศัตรูจ้องจะทำร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โง่ โบดำผูกคอตนเอง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) จับ ช้อนเปื้อน ตกน้ำ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ จีวร ลายมือ ฤกษ์ไม่ดี คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ทะเลที่เงียบสงบ เด็กเกิดใหม่ ดูซีรี่ย์ ขวาน ตัวเองเป็นนักโทษ เต้าฮวย ตกบ่อลึก หน้าต่าง แผ่นดินไหว เพื่อนตาย ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน รักกับนักบินหญิง ปลอกหมอน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ มีความปรารถนา ถางหญ้า ต่อสู้กับคนร้าย หน้าต่างพัง เดินทางไปวัด เล่นน้ำฝน ฆ่าไก่ ผูกปมเชือก นักบุญ ธนูหัก กระโปรง นุ่งโจงกระเบน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ปล่อยสัตว์ ดู pornhub น้ำมัน ตัวเองแก่ เด็กนอนบนเตียง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ซ่อง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค คำนับ สายสร้อย คนป่วยอยู่บนรถ อยู่ในอาการผิดหวัง เข้าเฟสบุคไม่ได้ กอไผ่ พระเจ้าแผ่นดิน พ่อตาย ศาลา พูดคุยกับเจ้านาย วัง ตัวเองเป็นกรรมกร เป็นไข้ บันได ผลไม้ งาช้าง ผ้าสีขาว นุ่งผ้าใหม่ นกอินทรี ฤดูร้อน ตู้เย็น กุมารทอง ฝาหม้อตกลงพื้น เลี้ยง บิดามารดา ญาตินํ้าตาตก บวชชี ตัดผมใหม่ ยิงปืน ได้เข้าร่วมในสงคราม แผ่นดินแยกออกจากกัน ฆ่าหมี กำไล ได้ยินเสียงกลอง บุคคล ตะกวด กระต่าย ถูกฉ้อโกง เกิดความรู้สึกผิด ธง ปลาทองที่ตายแล้ว มีคนขอโทษ เก็บมุ้ง เดินทางไกล ดม ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ทาแป้ง ขายไม้กระดาน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ลูกกระพรวน ทรัพย์สมบัติ อุจจาระ ได้ลาภ ครีบปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM