ทำนายฝัน 'โต๊ะทำงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า โต๊ะทำงาน คุณมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย และโยกย้ายสถานที่ทำงาน มีความวุ่นวายในหน้าที่การงาน ช่วงนี้ยังไม่น่าเสี่ยงโชค เพราะดวงชะตายังไม่ดี ดวงดาวต่างๆ ยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคง ควรไปทำบุญ เข้าวัด หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิ ให้มีสติยั้งคิด แก้ไขปัญหาต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โต๊ะทำงาน'

คุณมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย และโยกย้ายสถานที่ทำงาน มีความวุ่นวายในหน้าที่การงาน ช่วงนี้ยังไม่น่าเสี่ยงโชค เพราะดวงชะตายังไม่ดี ดวงดาวต่างๆ ยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคง ควรไปทำบุญ เข้าวัด หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิ ให้มีสติยั้งคิด แก้ไขปัญหาต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขาหัก สุรา จับก้อนกรวด ก้อนทราย ฝนหยุดตก มีดบาด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) มดเต็มบ้านเมือง ขนสัตว์ พวงกุญแจ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ดื่มน้ำ นกอินทรี กรวดทราย พระ ประโคม ขวานหัก ไฟ ช้างไล่กวด ร้องตะโกน เด็กกำลังดูดนม วัด ส้มตำ มีดตกน้ำ เครื่องชั่ง มังกร เฒ่าแก่ ผมร่วง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย จรเข้กัด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หีบเปิดอยู่ เตียง เจ้าที่ ขวดแก้ว เข่า ร่มกางอยู่ ประกาศข่าวดี กระต่ายหลายตัววิ่ง เครื่องบิน ตัวเองแก่ ทหารยิงปืนใหญ่ จำปีหรือจำปา เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ มรดก สัปทน ระดู มีคนเกลียด นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง จิ้งหรีด คิดถึง ขบวนแห่ ตักน้ำราดตนเอง ภรรยาตาย ลอย ถูกเปลื้องผ้า ไต่เขา เพชรพลอย เดินทางไปวัด สิงโต ว่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ น้ำค้าง นุ่งโจงกระเบน สถานี เถียงกับคน อมตะ แมวสีสวาท เครื่องดักนก รัศมี ซื้อของโบราณ ตกใจจนสะดุ้ง ดม ถาดดอกไม้ ปลูกพริก นำพัดมาโบกตามร่างกาย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ทหาร คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ทิวเขา ได้กลิ่นธูป เกณฑ์ทหาร เลือกตั้ง นอนกับสาวสวย โฉนดที่ดิน ไก่แจ้ บาดแผล ลูกแก้ว ขวดน้ำ พรวน ทีปังกรรัศมีโชติ เฆี่ยนตีผู้อื่น ผ้าแพร คนรับใช้ เปิดผนึกซองจดหมาย เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปล่อยปลาดุก ซ้อมรบ มีดหาย ธนูหัก เท้าด้วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM