ทำนายฝัน 'โต๊ะทำงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า โต๊ะทำงาน คุณมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย และโยกย้ายสถานที่ทำงาน มีความวุ่นวายในหน้าที่การงาน ช่วงนี้ยังไม่น่าเสี่ยงโชค เพราะดวงชะตายังไม่ดี ดวงดาวต่างๆ ยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคง ควรไปทำบุญ เข้าวัด หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิ ให้มีสติยั้งคิด แก้ไขปัญหาต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โต๊ะทำงาน'

คุณมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย และโยกย้ายสถานที่ทำงาน มีความวุ่นวายในหน้าที่การงาน ช่วงนี้ยังไม่น่าเสี่ยงโชค เพราะดวงชะตายังไม่ดี ดวงดาวต่างๆ ยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคง ควรไปทำบุญ เข้าวัด หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิ ให้มีสติยั้งคิด แก้ไขปัญหาต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลับมีด สินบน ตะกร้าหวาย ธนบัตร สวมชุดเจ้าสาว องค์กฐิน ตีฆ้อง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน โกนขนหน้าแข้ง พริก ผ้าเช็ดหน้า สวมเสื้อสีดำ ตกหลังม้า ตะเกียงที่จุดแล้ว เห็นเหรียญสตางค์ นกร้อง ดอกซ่อนกลิ่น ตู้ไปรษณีย์ ตีงู ปัดกวาดฝุ่น แก่นจันทร์ คนเมา แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ภาชนะแตกร้าว ต่อ แชมพู นํ้าพุศักดิ์สิทธิ งูเลื้อย พระพิฆเณศ ตาลปัตร อาบน้ำ ถือกรรไกร ขี่เสือ กำไลข้อมือ กินเลี้ยง ตาชั่ง ฤดูฝน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง รุ้งกินน้ำ ชี หมากฝรั่ง งานบวชเณร ภรรยามีครรภ์ นรก ฤดูหนาว ฟ้าร้อง ถ้ำ ทะเลาะกับเพื่อน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น หน้าต่างพัง การตายของเพื่อน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ยกโทษ สารภี หมี ขมิ้น นกกำลังจิกกัน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย จระเข้ กินนก จำเลย แบกผลไม้ นักบุญ เดินอยู่ในป่าช้า วงกต กองดิน เณรหางนาค เมฆบังแสงอาทิตย์ วิ่งหนีผู้ร้าย กินเป็ด ถูกมัดด้วยเชือก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ตาย ม่านกั้นกำบังสายตา คดีฟ้องร้องกัน สูบบุหรี่ หนาม สตรี ปอก กินเฉาก๊วย กระบอกสูบลม บั้งไฟ กกกอด ประกาศการแต่งงานของตนเอง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ตื่นขึ้นมาเอง จับสายสิญจน์ ลูกข่าง ผ้าขาว ตุ๊กตา ท่อน้ำ แฮนด์บอล ถูกตี กอด เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปล่อยสัตว์ เสี้ยนตำเท้า เงี่ยง กรงนก ชกมวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM