ทำนายฝัน 'โต๊ะหมู่บูชา'

ฝันเห็น ฝันว่า โต๊ะหมู่บูชา ฝันว่าสวดมนต์อยู่หน้าที่บูชา ทำนายว่า จะหมดเคราะห์หมดโศก และความยุ่งยากกังวลใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โต๊ะหมู่บูชา'

ฝันว่าสวดมนต์อยู่หน้าที่บูชา ทำนายว่า จะหมดเคราะห์หมดโศก และความยุ่งยากกังวลใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มองนํ้าตกตามลำพัง ร้านค้า หยก ใบไม้ แมวตาย กฐิน สาวไส้ เลือดออกทางช่องคลอด ลาวาภูเขาไฟ พานทอง ฟืน ตามทวงหนี้ นกนางนวล พูดกับกลุ่มชน กบฎ เดือน เห็นประตูบ้านตัวเอง ถูกตบ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กุฏิพระ ให้หวีคนอื่น นักเรียน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) พรวนดิน เถาวัลย์ ใช้ยาเสพติด รุ้งกินน้ำ น้ำแข็ง ปลวก กระดุมหาย กะโหลก ปล่องเมรุ ขนมปัง เดินตากแดด ฝนตั้งเค้า ตักทรายเข้าบ้าน ไข่ ดอกซ่อนกลิ่น ครู ออกจากบ้าน เวียนเทียน พวงมาลัยดอกไม้สด กาบินเข้ามาในบ้าน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กระดาษทิชชู หัวล้าน คนกำลังจะตาย เดินทางกลางทะเลทราย ซองจดหมายสีฟ้า เดินลุยกองไฟ โกนผม เดินเร็วๆ ทราย องค์พระ กษัตริย์ ช่วย เครื่องดักนก ฆ่าเต่า ตกเหว ตกน้ำร้อน สูบ หัตถกรรม นุ่งผ้าขาว เล่นไพ่ ฉีกกระดาษ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ พระโพธิสัตว์ ถั่วงอก หีบสมบัติ ขี่ราชสีห์ รังไก่ งานสังสรรค์ ฉลองพระบาท พริกไทย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หินก้อนใหญ่ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ปลูกต้นไม้ จับหมู ช้อนปลา ตกลงมาจากอากาศ กระต๊อบ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม นกแก้ว ทาสี ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย จานแตก แสดงละคร เขียด นาฬิกา เดินอยู่ในความมืด ทอดแห ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เลือดออกทางทวาร เสื้อเปื้อนเลือด ใช้กระเทียมทำอาหาร ปล่อยออกจากคุก น้ำผึ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM