ทำนายฝัน 'โต๊ะหมู่บูชา'

ฝันเห็น ฝันว่า โต๊ะหมู่บูชา ฝันว่าสวดมนต์อยู่หน้าที่บูชา ทำนายว่า จะหมดเคราะห์หมดโศก และความยุ่งยากกังวลใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โต๊ะหมู่บูชา'

ฝันว่าสวดมนต์อยู่หน้าที่บูชา ทำนายว่า จะหมดเคราะห์หมดโศก และความยุ่งยากกังวลใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กัดคน คราด วิชา เคี้ยวดิน เครื่องศาสตราวุธ แส้ นกอยู่ในรัง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ถูกตัดแขน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตัวเองเจ็บป่วย ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ร่ม ซ่อนหา เดินถอยหลัง เครา มาเฟีย นํ้าพุที่พุ่งสูง เด็กผู้ชาย กะเหรี่ยง เลือดออกทางทวาร ผีตายโหง กล่าวคำอำลาญาติ วัวควาย เงา นั่งเรือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เศษอาหาร ลากเกวียน เสื้อกันฝน พระพรหม ชาวประมง งานแต่งงาน ดราฟต์ ลากรถบรรทุก ยืนบนลังไม้ ออกจากบ้าน โต๊ะเขียนหนังสือ ดื่มกาแฟ สวมเสื้อขาด เชี่ยนหมาก อยู่ในถ้ำกับคนอื่น บ้านคนอื่น ชนกระบือ เด็กทารก จับลูกเสือ ทะเลสาบ ศาลเจ้า ดื่มน้ำหวาน เวียนเทียน ดอกไม้ไฟ ลุยโคลน แว่นตาเลนส์สีดำ เดินอยู่ในป่าช้า เส้นด้าย อุ้มเด็กทารก น้ำตา เลี้ยงกุมารทอง ตะเกียงที่จุดแล้ว หว่านข้าวในนา โกนขนหน้าแข้ง ดื่มน้ำ หวีเสนียด เดินทางก่อนกำหนด ลิ้นแข็ง บ่อน้ำพุแห้งขอด กระบือ ปากเน่า ฐานทัพทหาร โทรศัพท์มือถือหาย พลักก้อนหิน รับประทานอาหาร เมฆสีแดง ฟักแฟง หมาตาย เมาเหล้า บัตรเชิญ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนตาร่วง สติ กินหมูกะทะ แสงนีออน หญิงแต่งชุดสีดำ ตกเหว กระดิ่ง ทวิตเตอร์ ล้างบ้าน ทำลายโซ่ตรวน สร้อยข้อมือ คนฆ่าสัตว์ โคมไฟหรือโคมตะเกียง หีบปิดอยู่ ขายของ เดินรอดราวผ้า ธง ตัวเองแก่ ร้องไห้ เกาหัว ระฆัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM