ทำนายฝัน 'โถส้วม'

ฝันเห็น ฝันว่า โถส้วม ฝันว่าเห็นโถส้วม ทำนายว่าจะมีความสุข โรคภัยที่เป็นอยู่จะหายดี และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โถส้วม'

ฝันว่าเห็นโถส้วม ทำนายว่าจะมีความสุข โรคภัยที่เป็นอยู่จะหายดี และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนนกสีขาว นางกวัก สถานี ฝาหม้อตกลงพื้น ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง แบกเสา ฝีขึ้นตามร่างกาย เด็กนอนบนเตียง หนู จมูก ฉลองพระบาท เจว็ด เขื่อน เต้าฮวย ฟังเทศน์ฟังธรรม ช่วย บัวสีขาว คอกหมู กลัว เอามีดฟันเท้าตัวเอง ซ้อมรบ ปริญญาบัตร หนามตำ อากาศบริสุทธิ์ ฉุด กระป๋องนม เจ็บปวด แบกผลไม้ เหยี่ยว เฆี่ยน จับก้อนหิน คู คลอง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไส้ไหลจากท้อง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด บุคคลที่มีชื่อเสียง แขนขาด เดินช้าๆ อุ้มลูกหมา ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เงินหาย เดินทางไปวัด กระท่อม กวนอิม พิมเสน งมปู ธรณีสูบ ขายไม้กระดาน บาดแผล เสาเรือน ตกใจ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ทำนาได้ผลผลิตดี กินเนื้อมะพร้าว คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฝนตกหนัก ไฟไหม้บ้าน ตะปู ฉางข้าว ขวด ปลาหมึกหลายตัว ดักนก ฟัก แต่งงานก่อนกำหนด บัตรเชิญ นอนกรน นักสืบ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด กระท่อมริมทะเล งูกัด บ่อน้ำใหญ่ เลี้ยง ฉีกกระดาษ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง แหวนแต่งงาน ตีผึ้ง เล่าเรื่องตลก ฌาปนกิจ ผัดหน้า เรือ นองเลือด ปราศจากอํานาจ สถานีขนส่ง รถไฟฟ้า ประโคม ว่ายน้ำ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด พูดกับกลุ่มชน บ่อน้ำพุแห้งขอด ขลุ่ย กินผลไม้ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ตัดเล็บ นกคุ่ม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน โล่รางวัล ตั๊กแตน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM