ทำนายฝัน 'โถแป้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า โถแป้ง ฝันเห็นโถใส่แป้ง หรือมีผู้นำมาให้ตน หากผู้ฝันเป็นหญิง ทำนาย ว่าหากมีบุตรจะเป็นหญิง หรือมีหญิงให้ของกำนัล หากผู้ฝันเป็นชาย ทำนายว่าหากเป็นโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือจะได้รับโชคที่มาจากผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โถแป้ง'

ฝันเห็นโถใส่แป้ง หรือมีผู้นำมาให้ตน หากผู้ฝันเป็นหญิง ทำนาย ว่าหากมีบุตรจะเป็นหญิง หรือมีหญิงให้ของกำนัล หากผู้ฝันเป็นชาย ทำนายว่าหากเป็นโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือจะได้รับโชคที่มาจากผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถวายข้าวพระ ซุบซิบนินทา แบกผลไม้ ไผ่ ขา ภรรยาเอาน้ำมาให้ โกรธ ศีรษะล้าน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก โถแป้ง บัวหลวง ตัวเองถูกประหาร หิมะตกถูกตัว ผ้าใบ มาลัยดอกไม้ สินบน เจว็ด ฤดูร้อน ปลาหมึก ให้รางวัล หนามตำ แม่ชี ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ฆ่าผึ้ง รอยเท้าของตัวเอง ทำลายโซ่ตรวน งาช้างวางคู่กัน ไล่จับผีเสื้อ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง สวมเสื้อสีเขียว ข่าวลือ หน้าต่างพัง เกาหัว มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กลางคืน ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กำลังจะไปตาย ทวิตเตอร์ อดตาย ซองจดหมายสีชมพู สุนัขคาบหม้อ ท่องเที่ยวในสวน เพื่อนอยู่ห่างไกล อ่าง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตนเองทำความผิด แพรพรรณ ซื้อเต่า บัว ไซเรน ชนไก่ เงาะ ระย้า เดินอยู่กลางทุ่งนา กระจอก ส้วม เศษอาหาร เห็นตากระจกสีขาว อดอยาก พระนาคปรก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หุ่นโชว์เสื้อ ตาลปัตร ประตู ระเบิด มีผู้นำม้ามาให้ น้ำพุ ขี่สัตว์ เที่ยวชมงานรื่นเริง คัมภีร์ ช้อนเปื้อน นอนบนพื้นน้ำ ไอ ตกปลากับญาติ ตบแต่ง ปิดผนึกซองจดหมาย ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ถุงเงิน ถุงทอง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เขากวาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ไหล่ กล้องยาสูบ เขียด แหวนหาย ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ล็อกประตู ประกาศข่าวการตาย จับลูกเสือ ม้านั่ง กระสอบข้าวสาร หวีงา เมาสุรา ถอนผมหงอก บูชา กบฎ เกือก ล่องแพ ก้น ผ้าม่าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM