ทำนายฝัน 'โทรศัพท์มือถือหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า โทรศัพท์มือถือหาย จงระวังอย่าให้มีความเครียดเพิ่มขึ้น เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ คนที่เป็นคู่รักกันนาน ๆ ระวังเกิดปัญหาเรื่องมีคนใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โทรศัพท์มือถือหาย'

จงระวังอย่าให้มีความเครียดเพิ่มขึ้น เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ คนที่เป็นคู่รักกันนาน ๆ ระวังเกิดปัญหาเรื่องมีคนใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แผ่นดินแยกออกจากกัน เสื้อเปื้อนเลือด ตราสัง จิ้งเหลน กำแพง ตะกวดขึ้นบ้าน นัยน์ตา เป่าแตร พายเรือ ตัวเองถูกประหาร เลื่อยไม้กระดาน ไก่ออกไข่ ช้อนเปื้อน ตัวเองเจ็บป่วย จับหนอน แทง นักบวช ฟ้าที่สดใส รถเมล์ ธนู ฟองสบู่ เล่น pubg นั่งบนหลังนกกระเรียน จุฬามณี ตกจากที่สูง แก้ว ไก่แจ้ ผิงไฟ เจ้าที่ เครื่องแบบตำรวจ ได้ยินเสียงดนตรีไทย อาบน้ำฝน จอบหรือเสียม คิดถึง แร้งกินซากศพ ตะกร้าไม้ จน ด่า มีคนสวมแหวนให้ นอนบนฟูก อักษรย่อ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ถ้ำ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ใยแมงมุม กระโปรงเก่า นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ภิกษุ หมีกัด แมงมุม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ลับมีด เจดีย์ทรุดโทรม จำปีหรือจำปา โคมไฟหรือโคมตะเกียง ภาพวาด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ไส้ไหลจากท้อง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง นกร้อง มรดก พลักก้อนหิน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตาย ปลูกบ้านต้นไม้ ผู้หญิงตบผู้ชาย นั่งอยู่ในกองขี้ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ตั้งท้อง ฉมวก ยันต์ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด หอยที่มีเนื้อเต็ม ภรรยาหนี พระจันทร์ ความมั่งคั่ง สมอเรือ โครงกระดูกสัตว์ ดึงเชือก งาช้าง ได้เป็นเจ้าบ่าว ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขี่วัว สาหร่าย แข่งม้า ญาติทำความผิด หนีจากถ้ำ กินเนื้อมะพร้าว เดินทางกลางทะเลทราย เดินทางไกล เมา ฆาตกร มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ หิมะตกถูกตัว ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ไฟไหม้ปราสาท ม้านั่ง อุปกรณ์ทำครัว ให้ความกรุณา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM