ทำนายฝัน 'โบสถ์'

ฝันเห็น ฝันว่า โบสถ์ ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ทำนายว่ากำลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กำลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โบสถ์'

ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ทำนายว่ากำลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กำลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝุ่นเข้าตา จันทร์ทรงกลด ภูเขา แฟนนอกใจ กระถางหลุดมือแตก เลือดไหล ป่าเขา ช้าง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ อสนีบาต เมฆลอยนิ่ง ฟันบนตนเองหัก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า รุ้งกินน้ำ ถังขยะ ญาณ ได้ลาภ ดวงจันทร์ คัมภีร์ ตักน้ำราดตนเอง บิน (สูงขึ้น) เห็นไม้กระดาน ช่างแกะสลัก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กินเลี้ยง กุฏิพระ ช่างเหล็ก หม้อ ปลอกหมอน เนื้อหนัง ล้มลงไปในหลุมลึก หญิงโสเภณี ปราสาท เผาไม้กระดาน รบชนะ ฤดูฝน ทราย ฆ่าเป็ด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ปราสาทเล็กๆ กรรมกร กินเฉาก๊วย วิ่งจนเหนื่อยหอบ แข็งแรง เปลือก บอลลูนตก มดเต็มบ้านเมือง พูดคุยกับโจร สู้กับเหยี่ยว ธงสามเหลี่ยม ซื้อขาย ถาดอาหาร น้ำเหลือง ฤาษี ลำน้ำ เชือดคอสุกร ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน งมปู งานบวช สายรุ้ง ฉาบ คนกำลังจะตาย จูบเด็กเล็ก สละราชสมบัติ โกรธ กระดานดำว่างเปล่า ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กระต่าย คนแปลกหน้า กินอาหาร สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) สาวไส้ ราชสีห์ เข็มแทง ฉาบแตก เครื่องจักรไม่ทำงาน กินเป็ด จับนก ฤกษ์ไม่ดี ตำรวจ โคมไฟหรือโคมตะเกียง เดินชนผนัง ร้องเพลง ดวงอาทิตย์มืดมัว เชิงตะกอน ขื่อคา ปลาหมึกหลายตัว ความดีความชอบ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เครื่องบิน หิ้วกระเป๋า สวมเสื้อขาด ธูปเทียน เสี้ยนหนาม โกนผม เดินอยู่ในป่า มะพร้าว ช้อนเงิน หวีหัก ฟาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM