ทำนายฝัน 'โบสถ์'

ฝันเห็น ฝันว่า โบสถ์ ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ทำนายว่ากำลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กำลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โบสถ์'

ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ทำนายว่ากำลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กำลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขิม หิมะตกถูกตัว จระเข้ ช้อน ไก่ชน เงินหาย อุจจาระ ร้องตะโกน ก้น ลากเกวียน ยกของ เชือก รถบรรทุกศพ สมอเรือ สัปเหร่อ ฟัก นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง แม่ชี ทำนาย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง นกเกาะหลังงู เล่นการพนัน ได้ยินเสียงดนตรีไทย ก้างปลา ลำธาร ภาพวาด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางกวัก กลอง ใบลาน กระบอกไม้ไผ่ โคไล่ขวิดคน ธงสามเหลี่ยม โล่ ฆ่าเป็ด กินโทสต์ คนตกน้ำกำลังจะจม ฆ่าโค ฟันล่างหัก ตีฆ้อง นกนางแอ่น ทาก คนรักหรือคู่รัก นรก ผู้คุมนักโทษ คนเกี่ยวข้าว อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หญิงแต่งชุดสีฟ้า กระเป๋า ควาย ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ตกน้ำ ฮก ลก ซิ่ว โถส้วม เจ้าที่ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ รีดนมโค เด็กพิการ กระดิ่ง กิ๊บติดผม กระบี่ นํ้าพุที่พุ่งสูง สวมเสื้อขาด ปลูกบ้านต้นไม้ ร่องน้ำ ผู้หญิงตั้งครรภ์ เดินอยู่กลางทุ่งนา ข้าวสาร นั่งบนเตียง แม่มด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ดื่มน้ำจากแก้ว ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถางหญ้า ธนาคาร มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม บวชชี เครื่องบินบังคับ ช่วยคน สถานีขนส่ง เดินสะดุดหกล้ม เดินขึ้นภูเขา การตายของเพื่อน ฆ่าเสือ เก็บของมีค่าได้ เพื่อนตาย ปอกเปลือกผลไม้ หมู ญาติมิตร ถาด ปล้น สร้อยทองคำ ปี่ ฝนตกปอยๆ ตะไคร้ แทงตัวเอง ถูกตีหู คราส อาบน้ำในมหาสมุทร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM