ทำนายฝัน 'โบสถ์'

ฝันเห็น ฝันว่า โบสถ์ ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ทำนายว่ากำลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กำลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โบสถ์'

ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ทำนายว่ากำลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กำลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลืนเมฆ ตู้นิรภัย ฆ่าหมี ขี่โคเข้าเมือง มีด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง กระสือ หิ่งห้อย โต๊ะหมู่บูชา ปีศาจ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง นั่งรถไฟ ขาขาด ยมทูต ดวงอาทิตย์ดับ คนตายมาหา คนรับใช้ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ถ้ำมืด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ รถไฟฟ้า แม่หม้าย ฉลาด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ถอดเครื่องประดับ ปากเปื่อย คนถูกฉีดยา ฟ้อนรำ ปี่ ฆ่าเต่า ป้อมปราการ ตลาด วันเกิด ขนมปัง แมวสีขาว ของที่ระลึก คนเกี่ยวข้าว ต่างหู ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ฝังศพ กินผัก กุหลาบ ให้รางวัล น้ำฝน บวชพระ ตกลงไปในบ่อ คำสัญญา ทอดสมอ ดวงแก้ว พลักก้อนหิน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ล็อกประตู ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ยา นอนบนฟูก ถล่ม บิณฑบาต ร้องตะโกน ปฏิทิน คนอื่นทำพลาด ถูกมัดด้วยเชือก ฉากกั้น นก ตัวเองมีปีก ซุกซ่อนของมีค่า บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เดินบริเวณวัด ขวดแก้ว ได้ยินเสียงปืน ห่าน วัด จองจำ เสี้ยนตำเท้า สุกรตายเอง น้ำพุที่พุ่งสูง บิลเลียด กล้องยาสูบ งูเหลือม กิ่งก่าวิ่งไปมา กำไลข้อมือ สกปรก เซิ้งบั้งไฟ เรือ ถาดดอกไม้ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ถูก แตน-ต่อ ต่อย กล้วย กินเนื้อมนุษย์ กระบี่ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตะกร้าไม้ เหี้ย แมลงปีกแข็ง ทราย โถแป้ง เขี้ยวสัตว์ เลือดออกทางช่องคลอด มีดหาย พระราชินี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น