ทำนายฝัน 'โบสถ์สกปรกรกรุงรัง'

ฝันเห็น ฝันว่า โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ฝันเห็นโบสถ์สกปรกรกรุงรัง ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกลงโทษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โบสถ์สกปรกรกรุงรัง'

ฝันเห็นโบสถ์สกปรกรกรุงรัง ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกลงโทษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปู หญิงชรา งูใหญ่ วัด ธำมรงค์ ตัวเองเป็นชู้ สวมแหวน เต่าทอง อาเจียน อาจารย์ ขนกา เขี้ยวสัตว์ เป่าแตร ขวด ตาหลายคู่ ร้องรำทำเพลง รถเข็นศพ ฝั่ง สุสาน น้ำค้าง แก้ผ้า นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ขนตาร่วง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ น้ำหอม หน่อไม้ ข้อเท้าเจ็บ ซองจดหมายสีแดง มีขาเดียว ถนน ลูกจัน กระดิ่ง ปิดผนึกซองจดหมาย ช่วยคน ต้นกก โครงกระดูก งูรัด ปฏิกูล พรม เด็ก สร้อยข้อมือ ย่าง ธารน้ำตก เกา กระซิบ คิ้วตัวเองดกดำ กุ้งแห้ง รังไก่ คนแต่งชุดสีดำล้วน ส่องกระจก ล้างภาชนะเครื่องใช้ เมาสุรา หุ่นยนต์ คนเกี่ยวข้าว นั่งบนอาสนะสงฆ์ โน๊ตบุ๊ก ขโมยเงิน เด็กกำลังดูดนม ข้าวเปลือก ล้างหน้าตัวเอง กินข้าวบนใบบัว เขื่อน เมือง ป่า จาน กงล้อ เครื่องขยายเสียง มีหางงอก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ถูกตบ หญิงแต่งชุดสีดำ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ โพธิ์ กระป๋องนม รับประทานเครื่องเทศ ตุ๊กตา ปืน คนป่วยอยู่บนรถ ฮก ลก ซิ่ว รบกวน ผ้าเช็ดหน้า กกไข่ สีบรอนซ์ เดินอยู่ในป่าช้า ฟันบนหัก กินเนื้อเป็ด จำปีหรือจำปา ค้างคาว พระอรหันต์ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ค่ำคืน นักเรียน จับหนอน เที่ยวซ่อง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม รับประทานอาหาร กำแพงเมืองจีน หญิงโสเภณี โฆษก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น