ทำนายฝัน 'โบสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า โบสีดำ ฝันเห็นโบสีดำผูกที่คอของตนเอง ทำนายว่าไม่มีโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจต้องเสียเงินทอง เสียชื่อเสียง มีปัญหาในครอบครัว ควรไปทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ในช่วงนี้ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้า กรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โบสีดำ'

ฝันเห็นโบสีดำผูกที่คอของตนเอง ทำนายว่าไม่มีโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจต้องเสียเงินทอง เสียชื่อเสียง มีปัญหาในครอบครัว ควรไปทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ในช่วงนี้ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้า กรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มุ้งหมอน น้ำพุ ศีรษะมีเหา กินเลือด เป็นโจทก์ในศาล ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน สมอเรือ ดวงตรา เฆี่ยน แกะเปลือกหอยรับประทาน พรวนดิน กระท่อม ออร์แกน ภรรยามีครรภ์ ช่างปั้น นุ่งผ้าสีชมพู ครีบปลา เวียนเทียน อุ้มเด็กทารก กะปิ ราชสีห์ ปล้น แตกร้าว กลองโบราณ ความรักระหว่างคน 3 คน ตกหน้าผา โต้เถียง เงาะป่า ข้าวสาร สายสนตะพาย แพทย์ พนมมือ เด็กกำลังดูดนม ประตู ให้รางวัล กินเป็ด ดื่มน้ำหวาน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พระสงฆ์ ญาติทำความผิด นั่งราชรถ แผ่นดินไหว พายเรือกับคนอื่น ปราสาท ถูกปีศาจไล่ ไลน์ ( LINE ) ขโมยขึ้นบ้าน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จุดไฟแล้วดับ ผ้าเช็ดตัว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป บวม ปีก ผิงไฟ จับปลาช่อน นํ้าพุที่พุ่งสูง งอบ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ตะขาบ โกนหนวด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เมฆสีดำ ตัวเองเป็นชู้ ให้มีดแก่คนอื่น ปล้นสะดม มหรสพ ไอ งูเห่า จูบเด็กเล็ก นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ขโมยอาหาร ประกาศข่าวดี ตะกร้าหวาย ช่วยคน โบสถ์ ตัวเองถูกธรณีสูบ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ชู้รัก เข้าประตูไม่ได้ แมวสีสวาท ถางหญ้า ผ้าพันแผล ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ขนมจีน จุฬามณี แช่ง หญิงเปลือยกาย ลม บันไดกว้างๆ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เด็ก ดูละคร คนแต่งชุดสีดำล้วน ฝาด ตัวเองร่ำรวย เป่าแตร แกงการู ปลิงดูดเลือด ขี่กระบือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM