ทำนายฝัน 'โพงพาง ( เครื่องดักปลา )'

ฝันเห็น ฝันว่า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ฝันเห็นโพงพางดักปลา คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือ จากคนแปลกหน้า คนโสดจะพบรักกับคนที่อยู่ห่างไกล หากฝันเห็นคนใช้โพงพางดักปลา ช่วงนี้ความรักยังเรื่อย ๆ ไม่ค่อยมีเรื่องหนักใจมากนัก ระวังจะเสียเงินอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือเสียเพราะคนอื่น มีโชคอยู่ทางทิศใต้ มาจากคนผิวสองสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โพงพาง ( เครื่องดักปลา )'

ฝันเห็นโพงพางดักปลา คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือ จากคนแปลกหน้า คนโสดจะพบรักกับคนที่อยู่ห่างไกล หากฝันเห็นคนใช้โพงพางดักปลา ช่วงนี้ความรักยังเรื่อย ๆ ไม่ค่อยมีเรื่องหนักใจมากนัก ระวังจะเสียเงินอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือเสียเพราะคนอื่น มีโชคอยู่ทางทิศใต้ มาจากคนผิวสองสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มดกัด คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง นํ้าวน ตกจากที่สูง รดน้ำ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ชนกระบือ ขนลุก ดินสอ หมากรุก เลือกตั้ง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง งาช้าง จองจำ เดินอยู่ในป่า ล้างบ้าน กุ้งทะเล ญาติมิตร ติดคุก ล่าสัตว์ แฉลบ รถศพ ขี่โคเข้าเมือง งอบ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ปั่นด้าย คำนับ อดตาย ภรรยาเปลือยกาย ทอดทิ้งภริยา เวทีมวย เข้าเฟสบุคไม่ได้ กอดรัด นั่งรถ กรงสัตว์ จันทร์เพ็ญ ปฏิกูล ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กัดลิ้น ปัสสาวะรดที่นอน โบสีดำ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ขี่คอคน ความดีความชอบ สังข์ จองหอง ถูกตำหนิ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ดอกบานไม่รู้โรย ถล่ม ชนไก่ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ตกงาน ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง นองเลือด เสื่อไม้ไผ่ ใต้ถุน รางรถไฟ ไข่มุก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ตาหลายคู่ คนร้าย คางคก กินเฉาก๊วย เพศสัมพันธ์ ธนาคาร ความมืด ใบไม้ แมลงภู่ ปีนข้ามกำแพง ได้เสื่อใหม่ มัคคุเทศก์ ด้วง เที่ยวบ่อนการพนัน นั่งบนเสื่อ ท้องเดิน ค้อน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จมูก นางพยาบาล คนกำลังถ่ายรูป โบสถ์สกปรกรกรุงรัง โครงกระดูกสัตว์ เมฆลอยนิ่ง พระพรหม บ้านเก่า สามง่ามสำหรับแทงปลา ภรรยาตาย สกปรก ฝ้าย เอามีดฟันเท้าตัวเอง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก โรคร้าย ประหารคนรัก ทะเลสาบ ตะเกียง ปากเน่า บ้านพัง นุ่งผ้าใหม่ รักภรรยาตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM