ทำนายฝัน 'โยคี'

ฝันเห็น ฝันว่า โยคี ฝันเห็นโยคี หรือคนที่นุ่งห่มด้วยชุดขาว หรือเป็นแม่ชี ทำนาย ว่าจะมีความสุข และป่วยอยู่ก็จะหายหรือทุเลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โยคี'

ฝันเห็นโยคี หรือคนที่นุ่งห่มด้วยชุดขาว หรือเป็นแม่ชี ทำนาย ว่าจะมีความสุข และป่วยอยู่ก็จะหายหรือทุเลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงมือ แฮนด์บอล ลา ( สัตว์ ) ลูกแก้ว แม่มด ฝาแฝด กินหัวสุกร ขอนไม้ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทวาลัย เมฆสีแดง ยืนบนลังไม้ ภาพ ทวด ประดิษฐ์ กินก้อนดิน นกกา หมี เข้ารับการผ่าตัด ไปยังเมืองนรก นอนบนพื้นน้ำ จุฬามณี ตัวเองถูกฉีดยา ตกกองไฟ ใช้ยาเสพติด ด้วง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ไหล่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ริมฝีปาก ต้องโทษ ปลอบโยน อู่เรือ ตัวเองร่ำรวย ถูกฆ่า เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เพื่อนที่ตายไปแล้ว คนตกนรก ยาพิษ ดวงอาทิตย์ตก น้ำมันก๊าด ถากไม้ ของเล่น ฟัก จักรยาน ถั่วลิสง แบกผลไม้ เปลี่ยนเสื้อผ้า งานโกนจุก พระพิฆเณศ ทำนบ เจ้า ถูกกักตัว แหวน หน้า หญิงชรา เวทีมวย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ตัวเองเป็นนักโทษ นอนในเรือ เจ้าบ่าว นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฟันล่างหัก ให้มีดแก่คนอื่น กินพริก นั่งรถไฟ อิฐ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า น้ำเต้า งูรัด ได้ยินสุนัขเห่า อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กลืนดวงอาทิตย์ แก้ว ถีบจักรยาน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ลอย พายเรือ จอบหรือเสียม รูปภาพของเครือญาติ ทำน้ำหก ถวายข้าวพระ เห็นคนโดนแทง ภรรยาหนี เปลื้องผ้าตัวเอง กระต่ายวิ่ง ฝันเห็นนํ้าวน ถูกด่าทอ อุจจาระ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กินเต้าหู้ ขวัญ กระดานดำมีข้อความ ฤกษ์ไม่ดี ทะเลาะกับคนรัก คนกำลังเปลื้องผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น