ทำนายฝัน 'โรงพยาบาล'

ฝันเห็น ฝันว่า โรงพยาบาล ฝันเห็นโรงพยาบาล คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศเหนือ ระวังคนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โรงพยาบาล'

ฝันเห็นโรงพยาบาล คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศเหนือ ระวังคนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คอกหมู ดื่มน้ำฝน สะอึก ฉี่รดที่นอน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ธรรมจักร ขี้ พ่อหม้าย ลายแทง จานแตก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จับหนอน ภรรยาเสียชีวิต พังพอน เป็นคนผอมบาง พานเงิน ยุง กระดาษข่อย สระผม ท่าเรือ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด สวรรค์ ตีแมลงวันตาย ฟ้าแลบ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น คัมภีร์ ว่ายน้ำ เล่นตะกร้อ จันทร์ทรงกลด ถล่ม ขโมยอาหาร นุ่งผ้าสีชมพู ข้าวเปลือก กก ป่าช้า ทะเลาะกับเพื่อน กระเป๋าเดินทาง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ฆ่าศัตรู หัวนก เสาตกน้ำมันในบ้าน ทรมานคนอื่น แทง ทะเลที่เงียบสงบ หญ้า ก้างปลา เพศสัมพันธ์ ขัน ตับไต ไทร พูดคุยกับโจร เดินเรือ ตีงู กรรไกร ถูกสวมกุญแจมือ ล้มลงไปในหลุมลึก ฝนตกหนัก นกร้อง บั้งไฟ ฟืน ฉัน ( กิน ) ทูต ชาวประมง ถากไม้ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ตกเลือด ปลาเงินปลาทอง คูคลอง ดาบ ทำให้คนอื่นตื่น พระสงฆ์ ทอง กระดานดำว่างเปล่า ใช้ยาเสพติด ผู้หญิงพายเรือ เลี้ยงกระต่าย รักภรรยาตัวเอง นาฬิกาข้อมือ จับผีเสื้อ ดาดฟ้า นอนโรงพยาบาล นกพิราบ สินบน เฆี่ยน ตะเพียน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ลากรถบรรทุก เห็นผี ถือกรรไกร ระฆัง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นแม่ยาย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โจร นางฟ้า ผดผื่นคันขึ้นตามตัว มีดบาด ภูเขาไปกำลังระเบิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น