ทำนายฝัน 'โลงศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า โลงศพ ฝันเห็นโลงศพ ตั้งซ้อนกันหลายใบ แต่ไม่มีศพบรรจุอยู่ในโลง หรือ ภาพฝันนั้น เห็นคนหามโลงศพผ่านมา คุณกำลังจะได้รับข่าวดี ในหน้าที่การงาน ได้ลาภจากการเสี่ยงการลงทุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โลงศพ'

ฝันเห็นโลงศพ ตั้งซ้อนกันหลายใบ แต่ไม่มีศพบรรจุอยู่ในโลง หรือ ภาพฝันนั้น เห็นคนหามโลงศพผ่านมา คุณกำลังจะได้รับข่าวดี ในหน้าที่การงาน ได้ลาภจากการเสี่ยงการลงทุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ฉลองพระบาท จับลูกเสือ ปัสสาวะ กุญแจหาย ถากไม้ เณรหางนาค เป็นบ้า เปลวไฟ กระจอก ต่อสู้กับเด็ก ผลจันทร์ ( พืช ) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ทุบตีภรรยา อากาศบริสุทธิ์ มีโชคลาภ ชายชรา ปราศจากอํานาจ หูเจ็บ เลือดออกทางช่องคลอด ฉุด จุดดอกไม้ไฟ แบกผลไม้ ราชสีห์ นอนอยู่บนแผ่นดิน ใบลาน ตำรวจ เดินทางกลางทะเลทราย บัวสีขาว สลัก เพื่อนที่จากไปไกล ถูกมัดมือมัดเท้า นกกาเหว่า พ่อหม้าย แสงนีออน บ้านใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปอกเปลือกไข่ พระเจ้า เสื่อไม้ไผ่ งานโกนจุก ภาพยนตร์ ตบแต่ง ปลอกหมอน กล้วยไม้ ดับเทียนชัย เอามีดฟันเท้าตัวเอง ฆ่าใครบางคน กระดานดำมีข้อความ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ถูกตบ เครือญาติ เผาศพ ท้องฟ้าสีแดง กล้วยแฝด สายสะพาย ได้ตีกลอง สายรุ้ง สะพายย่าม กระรอก ถอนผมหงอก บิดามารดา ฆ่าเป็ด สถานีขนส่ง หญิงแปลกหน้า รดน้ำ โถแป้ง รถพยาบาล ตู้นิรภัย นอนบนเตียง ชกมวย นํ้าวน มองดูเหว โยคี สมโภช ไส้เดือน หนังสือ พู่กัน เลิกกับแฟน กินเกินขนาด บ้องไฟ ลับ ประตูกำลังถูกไฟไหม ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ผัก บริโภคเนื่อสุกร ปีนป่ายภูเขา กษัตริย์ เพื่อนตาย กอด คนกำลังจะตาย มโหรี เป็ดไก่ ประทัด ตกใจเพราะเห็นผี นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง แหวนหาย ตัวเองกลายเป็นนก ปราสาทเก่าแก่ ดอกบานไม่รู้โรย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM