ทำนายฝัน 'โอลิมปิก'

ฝันเห็น ฝันว่า โอลิมปิก ฝันว่าดูโอลิมปิก หรือเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปีก การงานที่กำลังทำมีอุปสรรค แต่จะประสบผลสำเร็จถ้าไม่ท้อถอยกลางคันเสียก่อน จะหมดเคราะห์ และหายเจ็บป่วย จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน หญิงโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชายจะมีวาสนาดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โอลิมปิก'

ฝันว่าดูโอลิมปิก หรือเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปีก การงานที่กำลังทำมีอุปสรรค แต่จะประสบผลสำเร็จถ้าไม่ท้อถอยกลางคันเสียก่อน จะหมดเคราะห์ และหายเจ็บป่วย จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน หญิงโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชายจะมีวาสนาดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาคันตุกะ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง คนมุงซื้อขาย ลา ( สัตว์ ) กังหัน เห็นตัวเองในกระจก ปู รัศมี เด็ดพริกออกจากต้นพริก ตู้รับจดหมาย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กัดคน จับกระต่าย กระเทย การทำผิดพลาด อนุสาวรีย์ หายใจอึดอัด กินหัวสุกร ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เขื่อน ฟ้าผ่า ชาวประมง โฆษณา ก่อสร้าง หน้าต่างพัง หวีผม เงินปากผี ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ฮวงซุ้ย ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ถูกมัดด้วยเชือก ธรณีสูบ เพชรพลอย ฟันล่างหัก นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ถูกตัดขา ถ้วยกาแฟ จูบคนที่อายุมากกว่า ร่มหัก สู้กับเสือ แล้วชนะ กระต่ายหลายตัววิ่ง ต่อสู้กับคนร้าย ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ด้วง ถวาย ตัวเองร่ำรวย นอนในมุ้ง กินน้ำผึ้ง กินข้าวบนใบบัว ธุรกิจ ลูกๆ ทำความผิด ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ใช้กระเทียมทำอาหาร หนามตำ เงาตัวเองในกระจก ขนทรายเข้าวัด วอ นกอยู่ในรัง บูชา ศัสตราวุธ เครา ชลธาร ถ้วยชาม หมากฝรั่ง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา แมลงภู่ จับก้อนหิน ยิงกา แกงการู ลักขโมย ภรรยาหนี กำแพงเมืองจีน ไข่เป็ด บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ก้อนหินตก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ป่า ม่าน พระจันทร์ ขี่นางโค ฝาแฝด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ตกใจ ไม้ไผ่ ชกต่อย กงเกวียน ขนมอร่อย หีบสมบัติ ปลูกต้นไม้ ปอก ตำหนัก กินเลือด ความดีความชอบ องคมนตรี คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง เกาะ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM