ทำนายฝัน 'โอ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า โอ่ง ฝันเห็นโอ่ง คุณจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันในบ้าน หรือมีคนมาเล่าความทุกข์ให้เห็นใจ และ ให้ช่วยแก้ปัญหา หากฝันเห็นโอ่งมีน้ำอยู่เต็มจะร่ำรวยเงินทอง แต่ถ้าในโอ่งไม่มีน้ำอยู่เลย จะลำบากก่อนแล้วสบายทีหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'โอ่ง'

ฝันเห็นโอ่ง คุณจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันในบ้าน หรือมีคนมาเล่าความทุกข์ให้เห็นใจ และ ให้ช่วยแก้ปัญหา หากฝันเห็นโอ่งมีน้ำอยู่เต็มจะร่ำรวยเงินทอง แต่ถ้าในโอ่งไม่มีน้ำอยู่เลย จะลำบากก่อนแล้วสบายทีหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอด ไฟไหม้ในท้องฟ้า ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เรือน พระอาทิตย์ สาวไส้ แก้บน ผ้าสีขาว ลูกประคำ ถ่ายขี้ ตัวเลข ตะเกียง จรเข้กัด ฤดูร้อน สุกรกลายเป็นคน ลักขโมย ตักทรายเข้าบ้าน มีหลายหู โบว์ดำผูกเสาบ้าน เปิดเผยความลับกับเพื่อน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ โบว์ดำผูกคอ เซรุ่ม ตุ๊กแก กระดุมหาย กระซิบกับเพื่อน กระแสน้ำ อดทน ช้อนเปื้อน เขาวงกต ปรบมือ ขนมอร่อย นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ โดนแทง ดื่มกาแฟ เบี้ย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ฟ้ายามเมฆครึ้ม เพชรรัตนราชสุดา พระแก้วมรกต คิดถึง ไม้ไผ่ พระสงฆ์ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม สาก ธรณีสูบ ก่อสร้าง ทำให้คนอื่นตื่น ปลิงดูดเลือด ยอดตึกสูงทรงกลม กล้วยเน่า พระจันทร์เดือนหงาย แม่นํ้า เพื่อนที่จากไปไกล ตีผึ้ง จุฬามณี นุ่งผ้าสีแดง ผู้หญิงชักมีด ตะไบเหล็ก จูบคนที่อายุมากกว่า ข้อเท้าเจ็บ ได้ใบสั่งจากตำรวจ แต่งงาน ตกใจเพราะเห็นผี กินเนื้อหมู ถางหญ้า เมฆหมอก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระหายน้ำ เมฆบังแสงอาทิตย์ ของหาย ตรอกซอกซอย ตุ๊กตา เชือกรัดคอ ช้าง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) พระบรมรูป เต้าฮวย ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ล้างเท้า ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ภรรยามีครรภ์ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ซื้อเต่า สนามหญ้า ประหารคนรัก เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด จับสุกร ปัดกวาดฝุ่น ถ่านไฟ ขนมปังกรอบ ไม้กวาด ตลับแป้งทาหน้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เด็กทารก อสนีบาต ขี้เถ้าในเตาไฟ จองหอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น