ทำนายฝัน 'ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ฝันว่าใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ จะได้เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์'

ฝันว่าใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ จะได้เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ชี กระบอกสูบลม ถูกฆ่า ดาวอับแสง ราชสีห์ นรก ขายไม้กระดาน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ฉากกั้น กินก้อนดิน ขี่ม้า ละทิ้งบ้าน ตลาด ตัดต้นไม้ นกแขกเต้า แบกเสา มะพร้าว ฆ่างู หญิงโสเภณี ยา วิ่งออกกำลังกาย ปริญญาบัตร แปรงฟัน ภรรยา คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ทอดผ้าป่า ยุง ฤกษ์ไม่ดี ประหารคนรัก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกแทง เซิ้ง เหรียญ ไวโอลิน ฉี่รดกำแพง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น โฆษณา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สวมเสื้อสีเหลือง ปวดท้อง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน รับประทานเครื่องเทศ คบไฟ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ไทร คอมพิวเตอร์ คนฆ่าสัตว์ ดื่มน้ำ เกิดสงคราม ถูกกรรโชกทรัพย์ น้ำพุที่พุ่งสูง นุ่งโจงกระเบน ฝีขึ้นตามร่างกาย ลูกกระพรวน ความรักระหว่างคน 3 คน คนเกี่ยวข้าว แหวน ซาวข้าว หวีงา สกปรก กระป๋องนม แม่มด ภรรยาตาย โกนหนวด ใบไม้ แผล กรวยกรอกน้ำมัน นุ่งชุดขาว เหาะ ฝักดาบ มะนาว ชุดว่ายน้ำ ตักทรายเข้าบ้าน ตัวเองเป็นโจร ยางรถ ถั่วลิสง ซื้อกระโปรง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง นักสืบ แจกันคู่ ข่มขืนคนอื่น รักคนต่างชาติ ขุดหาทรัพย์สมบัติ โขลงช้าง เบ็ดตกปลา ซุกซ่อนของมีค่า เด็กผู้ชายสู้กัน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย แช่ง ซื้อไม้กระดาน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ย่าง ข้อมือหัก กล้วย ฤดูฝน รากไม้ จรเข้กัด อาบน้ำฝน เปลหามคนเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM