ทำนายฝัน 'ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ฝันว่าใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ จะได้เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์'

ฝันว่าใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ จะได้เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนร้องไห้ ตัดผมสั้น ว่าว ทะเลที่เงียบสงบ หญ้า แว่นตาเลนส์ใส ขวดยา ล่องแพ ยกยอ เปลือย โกนขนหน้าแข้ง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ฝาหม้อตกลงพื้น กล้วยแขก ฟ้าผ่า เล่นน้ำสงกรานต์ หน้าต่างพัง สวดมนต์ ไหว้พระราหู บาดเจ็บ ดับเทียนชัย ผัดหน้า ชกคนที่จมูก สุนัข หวีเสนียด หิมะตกในฤดูร้อน ถูกน้ำร้อนลวก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ขโมยเงิน ชู้รัก หมาก อาบน้ำในอ่าง ปีศาจ คำสัญญา เดินเรือ ท่าเรือ รถไฟ เถ้าแก่ ดื่มกาแฟ เพชรนิลจินดา ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน หม้อ พานเงิน มวยผม ใช้ยาเสพติด ธงบนบ้าน ซ่อมแซมรั้วบ้าน ไหล่เจ็บ บอลลูนตก เป็นประจำเดือน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ซักผ้าขี้ริ้ว ปล่อยออกจากคุก เลือดออกทางทวาร ตบแต่ง ขนกา จับเงิน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ระดู เครื่องครัว ขุดถ่านหิน กระจก เวที ตีฆ้อง ถูกแทง กินอาหารเจ ลูกไก่ ถลกหนัง กำลังเล่นเฟสบุค กำแพงโบราณ ความดีความชอบ ตลาด แตร ถ่อเรือ หายใจอึดอัด ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แต่งตัว พูดสนทนา ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า จับสุกร สูบบุหรี่ ให้ความกรุณา กางเขน ฤาษี เบี้ย ตัวเองบ้า สีแดงชาด ทะเบียนบ้าน ลากฉุด งอบ ตกใจจนสะดุ้ง หนู เลี่ยมฟันทอง ทหารเข้าบ้าน กฐิน กุ้งมังกร พูดคุยกับโจร งานสังสรรค์ ขวดน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM