ทำนายฝัน 'ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ฝันเห็นการใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จะมีความสนุกสนาน และมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น'

ฝันเห็นการใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จะมีความสนุกสนาน และมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องบูชา เสื่อขาด โน๊ตบุ๊ก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เฆี่ยน เกณฑ์ทหาร ประหาร จูบสัตว์เลี้ยง เข่า ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ตกปลา เปิดผนึกซองจดหมาย ไหล่เจ็บ ญาติตาย ภรรยาสวมเสื้อแพร ฉากกั้น แกงการู สัปเหร่อ ถูกน้ำร้อนลวก ตู้เหล็กใส่เอกสาร เปิดร้านค้าขายสินค้า ทำกาแฟหก บอลลูน สาดน้ำ งมปู ธนูหัก ฟ้ายามเมฆครึ้ม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ตักบาตร พรวน อุ้มลูกสุนัข ความดีความชอบ นอนบนเตียง นอนบนเสื่อ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน แทงตัวเอง ไข่มุก โฉนดที่ดิน ตัวเองเป็นกรรมกร ฉุด เอสเอ็มเอส ( SMS ) เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ หลงรักสามีคนอื่น เหาะ ถอนฟัน กล้วยเน่า จับนก งานวัด ผ้าห่มหนาๆ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง บาดเจ็บ ตุ้มหูหาย สะพายย่าม จน คนแก่ โบดำผูกคอตนเอง แม่หม้าย ตกหน้าผา ตู้เซฟ ขวดเหล้า ตะขาบ กินโดนัท แคร่ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ แผ่นดินแยกออกจากกัน เต้าหู้ จำนอง ขนทรายเข้าวัด ถูกปล้น ปาก บ้านร้าง กระจก ก้ามกุ้ง ได้เงิน ใยแมงมุม ฆ่าสุนัขบ้า หีบปิดอยู่ นัยน์ตา ข่าวดี เดินเร็วๆ ทะเลที่เงียบสงบ ฟันหลุด กอดผู้ชาย งวง ขอบคุณ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ขี่โคอศุภราช กระโดดจากที่สูง กะเหรี่ยง หมาก มีดเหน็บที่เอว มดรุมเป็นกลุ่มๆ งูขดเป็นวงกลม หัวล้าน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กัลยาณิวัฒนา ตัวเองบ้า ซองจดหมายสีฟ้า ใบลาน บวม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM