ทำนายฝัน 'ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ฝันว่าใช้กรรไกรตัดสิ่งของบางอย่าง จะมีแขกที่ไม่คาดฝันมาเยือน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ'

ฝันว่าใช้กรรไกรตัดสิ่งของบางอย่าง จะมีแขกที่ไม่คาดฝันมาเยือน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความผิด หญิง สัปเหร่อ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สวรรค์ ท่อนซุง ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฝนหยุดตก องคมนตรี ฆ่าเต่า ความดีความชอบ ขี่ช้าง คบคนพาล กงจักร เงาตัวเองในกระจก รองเท้า กริช มหาสมุทร ฝนตกหนัก อมตะ ซื้อกระโปรง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ดื่มกาแฟ เห็นที่นารกร้าง กอด หม้าย ขี้เถ้า ทำแว่นตาแตก ตาบอด กลางคืน ตับไต ขายของ ประกาศนียบัตร ขอโทษผู้อื่น เศรษฐี มวยผม ตั้งท้อง ปีศาจที่มีเขาและหาง คบไฟ ตกปลากับคนรัก ตะไกร ดาวตกที่หลังคาบ้าน ไส้เดือน โคไล่ขวิดคน แสง ซี่โครงหัก ฤกษ์ดี นุ่งผ้าสีแดง งาช้าง ชกคนที่จมูก วอ ซื้อผ้าขาว สาวไส้ สังกะสี ทอดทิ้งคนรัก เป็ด ชุดว่ายน้ำ ฉลองพระบาท กิ้งก่า เชือก ปลาทอง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย จันทร์ทรงกลด ปล่อยนก เกาะ ฤกษ์ไม่ดี ดวงดาว นกกระจอก อากาศบริสุทธิ์ แกะสลักรูปปั้น ข่าวร้าย เรือ สวน ซอ สำลี ฤดูร้อน กินเนื้อวัว ยุง จับปลา นกกระจิบ กระจาบ ธงบนบ้าน เต้าฮวย กลืนเมฆ ม้า กินก้างปลา กอดภรรยา ตะขาบกัด กระบี่ ปากเหม็น นกเค้าแมวหรือนกฮูก เผาขยะ เปลือย แขนถูกตัด เณรหน้าไฟ ฆ่าวัว ตัดต้นไม้ สังข์ ภรรยาเสียชีวิต เด็กพิการ เล่นน้ำสงกรานต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น