ทำนายฝัน 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กระเทียมทำอาหาร จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดม เล่นฟองสบู่ งานแต่งงาน เวียนเทียน ผลักของหนัก กินสายบัว ไล่จับผีเสื้อ สร้อยทอง หมีกัด ทองคำก้อน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ทะเลาะกับเพื่อน เงี่ยง แหวนหาย ตกทะเล ตู้รับจดหมาย ฤกษ์ดี ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถูกพายุพัดพาไปไกล ตักบาตร เป็นโจทก์ในศาล พวงกุญแจ กำแพง แมงมุม สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สาหร่าย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ป่า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ กรอด้าย นักเรียน ไก่ฟ้า เฉาก๊วย ผู้ชายผมยาว ส้วม ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฝั่ง ฟาก เขี้ยวสัตว์ ลูกเต๋า หวีงา ฆ่ากระต่าย ซองจดหมายสีขาว เพชรนิลจินดา กกลูก ปล่อยนก ถวายข้าวพระ เวทีมวย ยา คนรักได้รับบาดเจ็บ ทำนาย ทุ่งโล่ง รวงข้าว ขวาน หัวนก เป็นบ้า กระบอก งูขดเป็นวงกลม พระวรราชาทินัดดามาตุ มดเต็มบ้านเมือง น้ำมันก๊าด สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พูดคุยกับคนต่างชาติ สุริยคราส โทรศัพท์มือถือหาย ลา ( สัตว์ ) นกกระจอก นั่งราชรถ ทดน้ำ สวมเสื้อขาด ดาวตกที่หลังคาบ้าน กินเลี้ยง โรงแรม บ้านร้าง ลำคานเสียงฉาบ มหาสมุทรมีพายุ งูเผือก จานแตก ตู้ไปรษณีย์ ปอ บันได โบดำผูกคอตนเอง โขลงช้าง เด็ดพริกออกจากต้นพริก แบกหีบ เลี้ยง กังหัน บุตร กลอง หีบปิดอยู่ ผ้าขี้ริ้ว เครื่องดักนก ข้าวติดคอ ธูปเทียน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ฟ้าที่สดใส เจ้าบ่าว เลิกกับแฟน กระต่ายวิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM