ทำนายฝัน 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กระเทียมทำอาหาร จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินไปบนเนินเขา มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี หมาหอน ถูกมัดมือมัดเท้า ฤาษี กุ้งยักษ์ กอไผ่ ซุบซิบนินทา กระต่ายวิ่ง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ฉุด ทะเล เผาศพ อ่างน้ำ ไปยังเมืองนรก ฉิ่งฉาบ กระท่อมในป่า ทัพพี บัญชี พระเจ้าแผ่นดิน น้อยหน่า นกกระจิบ กระจาบ ผม ประหาร ผ้าเช็ดตัว ขี่โคอศุภราช สนามกีฬา ขายของ ขนมชั้นหลากสี นกต่อสู้กัน บุคคล นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถวายข้าวพระ ชนไก่ เต้าหู้ ฝี บิน (ตกลง) พรวน ศพถูกมัดตราสัง ธงบนเรือ ข้าวในนา ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ได้ยินเสียงระฆัง ถ้วยชาม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ซี่โครงหัก เดินอยู่ในป่า วันเกิด ได้ยินสุนัขเห่า สวมเสื้อสีเหลือง เครื่องศาสตราวุธ ใช้ยาเสพติด สารภี ภาชนะ ฆ่าใครบางคน บ้านตัวเองสวยงาม เห็นไม้กระดาน พระพุทธรูป อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถูกเสือกัด ขี้ ตัวเองตายไปแล้ว อีเมล ( Email ) ชกมวย เสือตาย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว กระซิบ ตกงาน ประทัด ขนม มดเต็มบ้านเมือง เป็นโจทก์ในศาล ฮาเร็ม เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ครกสาก เดินบนฟ้า ธนบัตร หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ประดาน้ำ มดหรือแมลง โต้เถียง เต้านม ดื่มกาแฟ ได้กลิ่นธูป หมัดกัด ถูกแทง กรวยกรอกน้ำ ทาส ลำธาร ถูกหนูกัด พูดคุยกับเจ้านาย ทะเลาะ อุ้มลูกสุนัข ตะขาบกัด ปล่อยเต่า ซองจดหมายสีชมพู กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ขัง สวมเสื้อสีขาว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM