ทำนายฝัน 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กระเทียมทำอาหาร จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้ เครื่องจักรไม่ทำงาน เพลิง เห็นตากระจกสีขาว เวียนเทียน นรก เดินช้าๆ ทุบตีภรรยา เที่ยวชมงานรื่นเริง เฆี่ยน ยิงกา แว่นตาเลนส์ใส ต่อ ฝาเรือน เข้ารับการผ่าตัด ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เกิดความรู้สึกผิด แบกหีบ ปลาทองที่ตายแล้ว มรกต กระแสน้ำ สวมเสื้อสีเหลือง ซุกซ่อนของมีค่า ทำนาเกี่ยวข้าว ช้างเหยียบ คบคนพาล เรือ แช่ง ศิลา ชู้รัก ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า แสงสว่าง กางเขน ยกโทษ มุ้งขาด ฟ้อนรำ อยู่ในกระท่อม จักรเย็บผ้า ผัดหน้า หาบขี้กลับบ้าน เต้านม ม่านกั้นกำบังสายตา การทำผิดพลาด ตกต้นไม้ หัวไก่ งูเห่า ต้นกก ดาบ ยกของ กินเนื้อหมู รัฐประหาร ก้อนหินตก ขนนกสีดำ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ปัดกวาดฝุ่น กองกระดูก จันทร์ทรงกลด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว กินยา ทำแท้ง เสื่อไม้ไผ่ ขัง ช้างตกมัน คอบิด เกณฑ์ทหาร ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ฟ้าผ่า เขื่อน กำไลข้อมือ สายสร้อย ฟันล่างหัก ลาวาภูเขาไฟ พระพุทธเจ้า แมงป่อง แบกผลไม้ ให้มีดแก่คนอื่น โบสีดำ โต๊ะหมู่บูชา กิ้งกือ จูบคนที่อายุมากกว่า ถูกกักตัว ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ท่อน้ำ ตู้หนังสือ เงินกู้ ทำโรตี ข้อเท้าแพลง เด็กเกิดใหม่ คงกระพันชาตรี หัตถกรรม สบู่ ไหว้พระ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ไปยังเมืองนรก ชักลาก ดมกลิ่นดอกไม้ กินก้างปลา ถ้วยชาม กรอบรูป กินเนื้อเป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM