ทำนายฝัน 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้กระเทียมทำอาหาร จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้กระเทียมทำอาหาร'

จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เมฆสีดำ โล่ ตกเหว โฆษก หิ้วกระเป๋า เมฆสีเลือด กระเป๋า สุริยคราส ถาด ร้องเพลง ตกลงไปในบ่อ หาบอุจจาระกลับบ้าน อาบน้ำฝน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ นกอินทรี ทะเลทราย กล่าวคำอำลากับใครบางคน กัดคน พูดสนทนา ช่างไม้ โค่นต้นไม้แก่ ขนมชั้นหลากสี น้ำลาย โคเข้าบ้าน ได้เสื่อใหม่ ตะกวด ฝน ถั่วงอก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ภูเขาไฟ เปลี่ยนเสื้อผ้า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เมฆลอยนิ่ง หมัดกัด จาน น้ำแข็ง โถแป้ง แบกเสา แปรงฟัน เขียนหนังสือ งานบวชเณร เจ้านาย กระต๊อบ สนามกีฬา ลูกไก่ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ใส่ต่างหู เก็บองุ่นรับประทาน บ้านคนอื่น เลือดออกทางทวาร เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย หมูกลายเป็นคน จำเลย ไฟฟ้า สร้อยทองคำ เดินทางก่อนกำหนด ก้น ดินสอ มงคล ลากเกวียน ผ้าใบ ผ้าแพร ตั๊กแตน กะละมัง สังข์ สูบบุหรี่ องค์กฐิน อรุณ เดินลุยกองไฟ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ที่พึ่ง เมฆหมอก สวรรค์ เณรหางนาค ถูกมัดมือมัดเท้า เต้าฮวย พลักก้อนหิน ตัวเองถูกธรณีสูบ เมา ตัวเลข ปราศจากอํานาจ นรก ท้องฟ้าสดใส สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น บ้านพัง ยกโทษให้ใครบางคน พระธาตุ ได้ยินเสียงระฆัง คางคก เมายา ดูหนัง เครื่องชั่ง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ราชา ทอง ถูกฝังทั้งเป็น อีเมล ( Email ) พูดคุยกับเจ้านาย ทำให้คนอื่นตื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM