ทำนายฝัน 'ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฝันว่าใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง'

ฝันว่าใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้วยกาแฟ เชือกรัดคอ ขนมชั้นหลากสี กำไล ทะเลที่เงียบสงบ ลอยกระทง เปียก ปลิง ดื่มน้ำมะพร้าว จักรพรรดิ ถูกข่มขืน ตัวเองเป็นชู้ สายสร้อย เนื้อหนัง พัชรกิติยาภา นอนกับสาวสวย โยคี เล่นตะกร้อ ซองจดหมายสีฟ้า เส้นด้าย จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด นกแขกเต้า ฉัตรเงิน ฉัตรทอง รากไม้ ขโมยขึ้นบ้าน จุดเทียน บัตรเชิญ รังไก่ งูเขียว ซาวข้าว สงฆ์ เกาะ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) โง่ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ปล้นสะดม ขี่ม้า ผู้หญิงถือมีด ฟ้าแลบ อดทน หญิงแต่งชุดสีเขียว แล่นเรือผ่านเกาะ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ข้าวในนา ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ดินสอ ลูกเห็บ หัวไก่ ร้องรำทำเพลง นางพยาบาล ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กินเลี้ยง จับหมู บ้านมีช่องโหว่ นรก ถือไต้ หรือ คบไฟ หุ่น เห็นประตูบ้านตัวเอง โคกินหญ้า เสาเรือน เงินโบราณ กระสอบข้าวสาร ปม สายรุ้ง ไต่เขา รถบรรทุกศพ บุพการี นกเกาะหลังงู ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ยิงธนู รับประทานเครื่องเทศ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ นกอินทรี น้ำท่วม ดอกซ่อนกลิ่น หลงป่า แม่หม้าย กุ้งยักษ์ ตัวเองมีชื่อเสียง วงกต ตำรา ยกของ ของหาย พูดคุยกับเจ้านาย เดินทางไปมหาสมุทร รัศมี ก้ามปู ดอกบานไม่รู้โรย เสื้อขนสัตว์ ถวายกุฏิ กระบอกไม้ไผ่ เหงื่อ ฆ่าเสือ เห็นคนอื่นถูกประณาม ต่อสู้กับเด็ก งานบวชเณร พังประตู แก้ม ตัวเลข

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM