ทำนายฝัน 'ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฝันว่าใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง'

ฝันว่าใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิงโสเภณี จน ไฟนรก พู่กัน ซาวข้าว กรงนก ธูปเทียน ปลิงดูดเลือด คลื่นน้ำ ซื้อกระดุม ตีฆ้อง กินเนื้อไก่ ทหารเข้าบ้าน ผมร่วง ฝ้าย นาฬิกาข้อมือเสีย สนามกีฬา ระบำ ธงสามเหลี่ยม อมตะ นกนางแอ่น ฤดูร้อน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ตบมือ ภรรยา เท้าขาด ต้นไม้เขียวชอุ่ม กอไผ่ โต๊ะเขียนหนังสือ หมี ด้วง ขนตาร่วง เห็นกระดุม ตกใจ เก็บของมีค่าได้ อยู่ในกระท่อม ข้อเท้าเจ็บ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เรือนแพ ตู้เย็น ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง คนแก่ ซองจดหมายสีฟ้า ชกต่อย แฝด ถือไต้ หรือ คบไฟ ลูกกระพรวน นกอยู่ในรัง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ฝั่ง รักใครบางคนมากๆ ท่องเที่ยวในสวน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กระบี่ เห็นปีศาจกินคน ชาวประมง ศพ ถูกเสือกัด ปล่องไฟ นกบิน ได้ใบสั่งจากตำรวจ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ หินก้อนใหญ่ กระดาษสี เส้นด้าย กระหายน้ำ บริโภคเนื่อสุกร มีคนนำเงินมาให้ ถุงมือ รบกวน ขนมเข่ง อาเจียน หมา กระทะ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน พลอยหลากสีสัน ร่องน้ำ โล่รางวัล นกกำลังจิกกัน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ม้าสีดำ ฉากกั้น สายสร้อย ดวงตรา จับนก สุรา กรงสัตว์ ไฟไหม้บ้าน เดินทาง น้ำแข็ง ระฆัง แตร ห่มผ้า ฆ่าเป็ด ผู้ชายตบผู้หญิง ขี่ควาย มีโชคลาภ คนแคระ ของเน่าเสีย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM