ทำนายฝัน 'ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน'

เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้เท้า วงเวียน หินก้อนใหญ่ คนรักนอกใจ ถั่วลิสง เดินเร็วๆ ตำรวจตั้งด่าน ย้อมผม ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จอมปลวกกลางถนน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ขุดหาทรัพย์สมบัติ ฝักดาบ พระจันทร์เดือนหงาย ภิกษุ กินยา ผลไม้ ยกยอ ฉลาด หญ้า เล่นน้ำสงกรานต์ ชู้รัก ความร่าเริง กรวยกรอกน้ำ กำแพงโบราณ ควันไฟ ที่นอน การตายของเพื่อน นกเค้าแมวหรือนกฮูก คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทะเลาะ ถั่ว ฉิ่ง กวาง กระต่ายขูดมะพร้าว มีดตกน้ำ ปืน ลำคลอง ฟ้อนรำ นั่งบนหลังนกกระเรียน ช้องผม เรือน แมลงปอ เสือ สร้อยทองคำ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เจ็บปวดตามร่างกาย อาหารบูดเน่า พระจันทร์ ขัดแย้ง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ บันไดเลื่อน ทุบตีภรรยา ตัดผมสั้น ปลาทองที่ตายแล้ว กอดตุ๊กตา งูรัด เป็นคนปรุงอาหาร ฆ่าวัว อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด หย่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ไลน์ ( LINE ) เห็นเหรียญสตางค์ คนป่วยอยู่บนรถ หัวนก ขี่เสือ สายสะพาย เสียจริต ซ่อง คางคก ถล่ม ม้านั่ง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ถัง เดินช้าๆ ดวงดาว จานชาม กุลี ประดาน้ำ ข่าวดีจากลูก ผ่าท้อง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด น้ำท่วม กระท่อม พังพอน ต่อสู้กับคนร้าย ย่าง ดินสอ ทะเลสาบ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด งูกินสัตว์ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ตกทุกข์ได้ยาก มีผู้นำม้ามาให้ กำไลแตกหัก ซาวข้าว คนกำลังจะตาย กรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM