ทำนายฝัน 'ใต้ถุน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใต้ถุน ฝันเห็นใต้ถุนบ้านหรือใต้เรือน ฝันว่าตนเองมุดเข้าไปและพบแต่ ความมืด ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี หากทำการค้าจะพบความล้มเหลว หรือ หากทำงานก็มีปัญหาในที่ทำงาน แต่หากว่ามุดออกมาได้พบแสงสว่าง ทำนายว่าจะมีโชคลาภและหมดเคราะห์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใต้ถุน'

ฝันเห็นใต้ถุนบ้านหรือใต้เรือน ฝันว่าตนเองมุดเข้าไปและพบแต่ ความมืด ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี หากทำการค้าจะพบความล้มเหลว หรือ หากทำงานก็มีปัญหาในที่ทำงาน แต่หากว่ามุดออกมาได้พบแสงสว่าง ทำนายว่าจะมีโชคลาภและหมดเคราะห์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้ พระนาคปรก ทอดสมอ ประตู ป่าเขา เครื่องแต่งกาย เครื่องชั่ง พี่น้อง ชกมวย หัวนก เปลือก ลายแทง กระดูกแตก ตัวเองถูกประหาร อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ต่อสู้กับคนร้าย นาข้าวรกร้าง ใช้ผ้าโพกศีรษะ วัด การผ่าตัด ยานพาหนะ สะพายย่าม เรือกำลังจม กำแพงเมืองจีน ปลาทองที่ตายแล้ว แต่งงาน ตาย วัวควาย ตกหลังม้า ถูก แตน-ต่อ ต่อย หิ้วกระเป๋า ถูกแทง พังพอน ทำโรตี สุนัขหอน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รากไม้ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ สนามกีฬา ไม้ขีดไฟ ปลอบโยน อนุสาวรีย์ ลุยไฟ ชัยชนะ ก้ามกุ้ง ฆ่าเต่า พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กุมารทอง กรอบรูป ยืนบนลังไม้ มดเต็มบ้านเมือง ผึ้งบินรอบรังของมัน ปู โค่นต้นไม้แก่ รถพยาบาล อีกา เช็คเด้ง มีฤทธิ์ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หิมะตกในฤดูร้อน หมาก ความดีความชอบ บิดามารดา หวีงา ปอ ร่มกางอยู่ กระต่ายวิ่ง ชักลาก พวงมาลัยดอกไม้สด พานเงิน ฆาตกร ฉลาด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) แขกขายโรตี จับกุ้ง ความรังเกียจ เซรุ่ม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฝ่าเท้า หูขาด เห็นตัวเองในกระจก ปิดผนึกซองจดหมาย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด สามีนํ้าตาตก ได้ใบสั่งจากตำรวจ เสื้อผ้า ถาดอาหาร ตกปลา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ประตูที่ปิดตาย ไข่ไก่ คนรับใช้ ปอกเปลือกไข่ บริโภคเนื่อสุกร มีปากเสียงภายในครอบครัว แม่นํ้า ดวงอาทิตย์ทรงกลด แบกหีบ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM