ทำนายฝัน 'ใบมีดโกน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบมีดโกน ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบมีดโกน'

ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สลัก เถ้าแก่ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ลุยไฟ โซ่ตรวน ตุ้มหูหาย ญาตินํ้าตาตก นอนโรงพยาบาล จับขโมย การสร้างโบสถ์ ชัยชนะ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ถูกเฉือนเนื้อ หัวไก่ ตาชั่ง เงาตัวเองในกระจก เทศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้ลาภ ดื่มน้ำ ทำน้ำหก ฟาง ขโมยอาหาร เชิงตะกอน ซองจดหมาย ไข่มุก สมอเรือ เห็นกระดุม ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด หีบเปิดอยู่ คนแปลกหน้า สวมเสื้อสีดำ แมวดำ เสี้ยนตำเท้า พระราชินี โกนผม หนามตำ ตู้ ตัวเองมีชื่อเสียง ฟังเทศน์ฟังธรรม คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มงคล ล็อกประตู กรรมกร ผู้คุมนักโทษ ธนาคาร ปลูกพริก เรือนแพ รัศมี มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า แข่งวิ่ง น้อยหน่า ไซเรน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ฝุ่น มีด ข้าวในนา ขาขาด เมฆสีดำ พร้า เด็กเกิดใหม่ พริกไทย ตัดต้นไม้ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ประหาร วงกต ใส่บาตร กุ้งมังกร แก้ม ข่าวดี หอยที่มีเนื้อเต็ม กวาด ถวายพระด้วยดอกบัว หางไก่ เช็ค ( Cheque ) แทง ผู้หญิงโพกผ้า ศาลเจ้า พัด ชักลาก นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ สามเณร หมากรุก ตั๊กแตน สกปรก ใบลาน ทูตชาวต่างชาติ สมุด ซ่อน กินอาหารเจ เปิดผนึกซองจดหมาย ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถูกตำหนิ ชฎา ซองจดหมายสีชมพู นํ้าพุศักดิ์สิทธิ พูดคุยกับคนต่างชาติ บนบาน เล่าเรื่องตลก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM