ทำนายฝัน 'ใบมีดโกน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบมีดโกน ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบมีดโกน'

ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กีฬา ตกงาน พระราชินี พวงมาลา มดหรือแมลง ทอดผ้าป่า เพชรพลอย กระท่อม ฉลาด อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น อยากตาย ลิ้นแข็ง พริก ผ้าพันแผล ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก รัฐประหาร หมากรุก เดินขึ้นที่สูง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เงาตัวเองในกระจก ถอดรองเท้า องค์พระ บ้านคนอื่น จองจำ คนรับใช้ ตบมือ ทันตแพทย์ คลอดลูก หมัดกัด โถแป้ง กกลูก โดนดึงผม ได้รับรางวัล บวชชี เจว็ด ร้องเพลง น้ำเต้า ทราย ฝูงคนจำนวนมาก กินเนื้อย่าง จลาจล หัวล้าน ซื้อปลาทอง หิ้วกระเป๋า กระจาด ทาก ช่างเหล็ก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี โบสถ์ ญาติทำความผิด เงื่อน ครู ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ปราสาทเล็กๆ มีคนขอโทษ ช่วยคน จำนอง อาบน้ำ เห็นผี เทียนไข ตกน้ำร้อน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ราชสีห์ กลืนเมฆ เห็นปีศาจกินคน ถูกตัดใบหู คนแก่ น้ำมัน เคี้ยวดิน ว่ายน้ำ จานชาม โง่ ปีนรั้ว ชายชรา เดินเรือ เมฆสีเลือด ขี่นางโค งูจงอางไล่ คนเกี่ยวข้าว ถูกหนูกัด ข้อเท้าเจ็บ ขนลุก เปิดร้านค้าขายสินค้า ปลูกบ้านต้นไม้ ปรบมือ วงกบ พวงมาลัยดอกไม้สด ตรอมใจ ประโคม ติดคุก เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ภาชนะแตกร้าว อาคันตุกะ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฆ่าใครบางคน โฆษณา งานพิธีต่างๆ เครื่องปั้นดินเผา หลุม กลองโบราณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM