ทำนายฝัน 'ใบมีดโกน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบมีดโกน ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบมีดโกน'

ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทิวเขา เดินบนฟ้า ต่อสู้ ไม้พลอง ขุด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง แบกผลไม้ กล้วยแฝด ตัดหัว กก ตาชั่ง ตัวเงินตัวทอง เครื่องจักรไม่ทำงาน บัญชี กุมารเทพ มองดูเหว คนตายในบ้าน ขาหัก ถูกต่อต่อย ดื่มน้ำ ถนน ขาขาด ปฏิกูล พริก มีขาเดียว มีคนเกลียด ตารอบตัว บิน (ตกลง) เครื่องดนตรี ลอยคอ กุลี ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ รับประทานเครื่องเทศ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รดน้ำต้นไม้ ดื่มยาพิษ หนาม กระจอก ฟัน ตู้ ความร่าเริง ชักว่าว ข้าว ศิลา จูบคนที่อายุมากกว่า นอนเล่นกลางดิน คนป่วยอยู่บนรถ กรอบรูป เทียนไข ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน นกยูง ลากฉุด กางเขน ยอดโดม ผักกาด โง่ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน สวมเสื้อสีขาว ฆ่ากระต่าย แล่นเรือผ่านเกาะ พวงมาลัย เหาะเหิน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ห่านฟ้า โคลน จองจำ คนกำลังถ่ายรูป บนบาน ตาย โกนขนหน้าแข้ง ซุกซ่อนตัว ตะกวดขึ้นบ้าน ตุ้มหูหาย ทับทิม หีบศพ เขียนหนังสือ เห็นประตูบ้านตัวเอง กินข้าวบนใบบัว เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป แสง ลูกๆ ทำความผิด ริมฝีปาก กางเขน (นก) ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ทำนาเกี่ยวข้าว พวงกุญแจ ตั้งครรภ์ ฉลาด เต้าหู้ ประตูกำลังถูกไฟไหม เขื่อนแตก ปลาฉลาม หนีจากถ้ำ เห็นตัวเองในกระจก ฝังศพ จันทร์เพ็ญ เดินร่วมทางกับโจร ฮองเฮา (ราชินี) ขนนกสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM