ทำนายฝัน 'ใบมีดโกน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบมีดโกน ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ใบมีดโกน'

ฝันถึงใบมีดโกน คุณจะเจอกับอันตราย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มรดก ผู้หญิงพายเรือ ตรอมใจ ล้างหวี ทำให้คนอื่นตื่น เด็กอุ้มปลา ตะกวดขึ้นบ้าน สีบรอนซ์ หลุม ถูกมัดด้วยเชือก ถอนผมหงอก ปีนรั้ว เงิน หนังสือ น้ำค้าง นอนกับสาวสวย เหาะดั้นเมฆ โซ่ การผ่าตัด เด็กพิการ จลาจล นอนบนเสื่อ ฟ้าร้อง เท้าเจ็บ ปลิงหลายตัว บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม หมู เลี้ยง กอดอก กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เครื่องชั่ง เฮลิคอปเตอร์ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ถูกขัง วิมาน ภาษา ปลาหมึก ที่ฝังศพ ฉิ่งฉาบ สร้างบ้าน หินก้อนใหญ่ งานบวช ทำโรตี แสตมป์ จับนก ฉุด ชลธาร เบ็ดตกปลา หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ต้นกก เรือ หุ่นยนต์ ด่า นุ่งโจงกระเบน หาบอุจจาระกลับบ้าน เก็บเกี่ยวข้าวในนา มดกัด กินเกินขนาด ยมทูต ต้นไม้เขียวชอุ่ม เดินลุยกองไฟ เทวาลัย เชิงตะกอน โรคร้าย นํ้าวน ปราสาทเล็กๆ ยอดโดม กินนก รักตัวเอง ดวงตรา เห็นที่นารกร้าง ยิ้ม ฝนตกระหว่างเดินทาง จำนอง เทวดา กลืนเมฆ กังวล ขอบคุณ ข้อมือหัก กระทำรุนแรงต่อตัวเอง แข็งแรง โกนหนวด ฝนครึ้ม ช้างไล่กวด กระดาษเปื้อนหมึก สร้อย หุ่น ทูตชาวต่างชาติ กริช เห็นบ่อร้าง ลูกจัน พระพุทธเจ้า ทอดผ้าป่า เล่นไพ่ หน้าต่างพัง เชิงเทียน เห็นตัวเองในกระจก กินก้างปลา กินหัวสุกร มโหรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น