ทำนายฝัน 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง รักสามีตัวเอง ล้างหวี มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า แคร่ กาน้ำร้อน ดูละคร เซรุ่ม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี บุตร ศีรษะล้าน ขี่นางโค ถูกกลั่นแกล้ง หาบขี้กลับบ้าน นกเค้าแมวหรือนกฮูก หัวล้าน มือตัวเอง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ปากเน่า เมฆบังแสงอาทิตย์ เดินเรือ ขาขาด ถูกสุนัขเห่า พระจันทร์เดือนหงาย กวางดำ ฟาก ได้ตีกลอง ฝุ่น ภูเขาไปกำลังระเบิด จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด นองเลือด ประเทียบ น้อยหน่า วันเกิด เมายา นั่งบนลังไม้ เขื่อน เทศน์ ผักกาด สีบรอนซ์ แมลงสาบ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ประโคม ธนูหัก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จานชาม คนแก่ อาบน้ำในอ่าง ท้องเดิน แขนขาด ภิกษุ ควันไฟ ตู้กับข้าว ลูกข่าง ไม้พลอง ถุงเท้า ทิชชู ถอดรองเท้า ผ้าใบ วิทยุ หน้าต่างพัง สุสาน ผิวพรรณ เลือกตั้ง เท้าเจ็บ คนในบ้านทุบตีกัน ช่างเหล็ก กระจอก ปริญญาบัตร ชู้รัก โคลน ถีบจักรยาน เช็คเด้ง รถไฟฟ้า จันทรคราส สุกรตายเอง ดื่มกาแฟ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กระต๊อบ ปราศจากอํานาจ อาบน้ำ วงล้อกำลังหมุน เครื่องครัว ฟ้าผ่า ฟันบนตนเองหัก ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เผาขยะ ซื้อของโบราณ ถูกโจรชิงทรัพย์ ภรรยานอกใจ ตัดผม เดินเป็นวงกลม พรวนดิน ฟักแฟง พูดคุยกับเจ้านาย ล้างบ้าน ตุ๊กตา เซิ้ง เม่น กระติกน้ำร้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM