ทำนายฝัน 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ อยู่ในอาการผิดหวัง สายสร้อย อ่างล้างหน้า กรวยกรอกน้ำมัน ก้ามกุ้ง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด น้ำตก เพชรพลอย แกะสลักรูปปั้น ใส่บาตร กำแพง ใช้กระเทียมทำอาหาร ปล่องไฟ จมน้ำ เดินเล่นบนหาดทราย เปิดร้านค้าขายสินค้า โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ถูกตัดขา ตะไกร ตัดผม ถูกตะปูตำเท้า นั่งบนลังไม้ ก้อนหินตก ปลาหมึกหลายตัว ฉีกจดหมายรัก วงกบ ตามทวงหนี้ ล้างบ้าน หวีไม้ จมูกหาย ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม พืชผัก เด็กผู้ชาย หิ่งห้อย เลือดออกทางช่องคลอด เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ถูกปีศาจไล่ ฝี ลับ ฟาก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถูกสวมกุญแจมือ เด็กพิการ ว่าว กุญแจ ฟองน้ำ ซุง ข้าวสาร เครื่องร่อน ประหารคนรัก ปลูกต้นไม้ ทรัพย์สมบัติ พัชรกิติยาภา ตัวเองตายไปแล้ว ขื่อคา สร้อยข้อมือ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ มาลี จับก้อนหิน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ฝนตั้งเค้า ถูกเปลื้องผ้า ตู้นิรภัย รวงข้าว ฟืน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ทำกาแฟหก จานชาม เดินทางกลางทะเลทราย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เล่นน้ำสงกรานต์ เจดีย์ทรุดโทรม ปลาทอง ทะเลทราย ดวงอาทิตย์ตก คนรักนอกใจ กรง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ค่ำมืด นอนกรน หญิงโสเภณี เปิดผนึกซองจดหมาย ตู้กับข้าว เขื่อน เหยียบอุจจาระ กินผัก สายสนตะพาย ฟาง นกกางเขน ฤกษ์ไม่ดี ทอดทิ้งครอบครัว บัวสีขาว เก้าอี้ ตบแต่ง ขอนไม้ งูกัด ดวงอาทิตย์ทรงกลด นั่งบนเตียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM