ทำนายฝัน 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บัว คู คลอง หิมะตกถูกตัว ต่างหู กรงสัตว์ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ หมากรุก กรรไกร งมของในแม่น้ำ จุดไฟแล้วดับ ปีนเขา ภรรยามีลูก ปัสสาวะ ผลักของหนัก บัญชี ถ้วยชาม ดวงตรา ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ขอทาน หลงป่า มีดหาย บิดามารดา ทำนาไม่ได้ผลดี เครื่องจักรทำงานได้ดี เลิกกับแฟน พระพุทธเจ้า ปฏิเสธการดื่มเหล้า กระรอก ประกาศนียบัตร การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ได้รับของมีค่า ดอกไม้ จับปลา อยู่ในอาการผิดหวัง เดินไปตามท้องถนน กาน้ำ เสื้อเปื้อนเลือด กวางดำ มวยผม ห้อง หัวเราะ กระซิบ โซ่ ติดเกาะ เดินร่วมทางกับโจร สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กระซิบกับเพื่อน ฉัน ( กิน ) เข็มเย็บผ้า ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ข้อมือหัก อรุณ ขโมยอาหาร ท่อนซุง กระเป๋าเงิน หน่อไม้ ลูกจัน ขาด้วน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ขนมจีน ทอดทิ้งลูกๆ อยู่ในอาการเร่งรีบ ฮาเร็ม ซื้อไม้กระดาน ขนมปังกรอบ ตู้ไปรษณีย์ น้ำล้นเขื่อน ถั่ว ทุ่งโล่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ปืนใหญ่ ถือไต้ หรือ คบไฟ นอนบนเสื่อ กระดุมหาย เห็นกองไม้กระดาน ชกคนที่จมูก ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ซ่อน ต้องโทษ ตัดหัว ฉากกั้น ความลับ นั่งเล่น บุคคล น้ำค้าง โอเอซิส เต่า ผ่าท้อง มรกต ท่องเที่ยวต่างประเทศ กระบี่ กระบอกไม้ไผ่ สวมแหวน ว่ายน้ำ เลี่ยมฟันทอง หมา กัลยาณิวัฒนา ยกโทษให้ใครบางคน ถูกล็อตเตอรี่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM