ทำนายฝัน 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี'

ฝันเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อน ตุ้มหูหาย กวางดำ จูบคนที่อายุมากกว่า จราจรที่สับสนวุ่นวาย งานพิธีต่างๆ ศิลปิน พูดคุยกับโจร เปลี่ยนเสื้อผ้า หวีผม เหงื่อ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ค้างคาว กฐิน เห็นถนนที่ขรุขระ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ลำน้ำ ช้อนเปื้อน พูดสนทนา น้ำตก โรงแรม ระเบิด โถแป้ง ผ้าขาว ช้อนเงิน ชนไก่ ถ้ำมืด โอเอซิส ซองจดหมายสีแดง บ่อน้ำ นอนในมุ้ง ตลับแป้งทาหน้า กัดลิ้นตัวเองขาด น้ำฝน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ตัวเงินตัวทอง กินขนม ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ปีนรั้ว ทะเลาะ เหี้ย พระนาคปรก กินก้อนดิน มรกต เบี้ย ถูกลูกปลุกให้ตื่น ปลอกหมอน วอ ไฟไหม้ปราสาท รับประทานเครื่องเทศ ยานพาหนะ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กระท่อมริมทะเล ถูกตะปูตำเท้า กระสือ พระสังฆราช ที่ฝังศพ ภรรยาเปลือยกาย ลูกประคำ เงิน แพรพรรณ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เดินอยู่ในป่า งูรัด ได้สวมแว่นตาดำ ตั้งครรภ์ พลับพลา เถียงกับคน ตะโพน โต๊ะ เพชรพลอย ย้ายบ้าน เขื่อน ท่อน้ำ ปลูก เก็บของมีค่าได้ กล้วยเน่า แมลงปีกแข็ง ฆ่าเสือ รังผึ้ง หว่านข้าวในนา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว พระราชินี กุฏิพระ นั่งราชรถ ขบวนแห่ศพ ลังไม้ ซื้อขาย ขี่วัว แล้ว ตกวัว บิน (สูงขึ้น) น้ำพุสวยงาม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ สูบ แคร่ กรง เห็นรองเท้าเก่า บ่อน้ำพุแห้งขอด ล้างหน้าตัวเอง ชะลอม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น