ทำนายฝัน 'ใบไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบไม้ ฝันเห็นใบไม้ร่วงหล่นมากมายเต็มพื้นที่บริเวณบ้าน ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบไม้'

ฝันเห็นใบไม้ร่วงหล่นมากมายเต็มพื้นที่บริเวณบ้าน ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุดดอกไม้ไฟ ถาด ผึ้ง พานเงิน หน่อไม้ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว มัคคุเทศก์ หมาหอน ถูกทรมาน มีขาเดียว หิ่งห้อย โรคเรื้อน หวีเสนียด เสื่อไม้ไผ่ องค์พระ คนตกน้ำกำลังจะจม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ถูกโยนลงทะเล โฆษก ทอง พริกไทย ปากเปื่อย เกลียดคนต่างชาติ บิดามารดา ลายแทง ลุยโคลน สีแดงชาด พืชผัก ฤดูฝน โดนดึงผม กรรไกร ฆ่าเสือ วิดน้ำ ชกต่อย ได้กลิ่นธูป ฟักทอง ทำกาแฟหก ลูกจันทร์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ขนคิ้ว กระโปรงเก่า ใยแมงมุม บ่อน้ำใหญ่ ไก่ เล่นฟุตบอล แหวนหาย ลำน้ำ คนป่วยอยู่บนรถ นกนางนวล ปลวก เบาะ ช้างเหยียบ นางกวัก ก่อสร้าง กระโดด หัวล้าน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ กระดาษสี ฟันดาบ หญิงแต่งชุดสีฟ้า สร้อยทองคำ หน้าต่างพัง บรรจุของลงหีบ ยานพาหนะ ผ้าห่ม แกะสลักรูปปั้น เจว็ด ข้อเท้าแพลง วิชา ยื้อแย่ง แฉลบ คราส นิล ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น พระ น้ำตก ลูกข่าง ฮาเร็ม แช่ง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก นอนกลางวัน พร้า เที่ยวซ่อง กินรีหรือกินนร ธูปเทียน กระหายน้ำ ตัดหนวดตัวเอง ให้ความกรุณา พัด งานมงคล ดื่มน้ำจากแก้ว ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ไม้ไผ่ ฝั่ง การรับรางวัล ได้กลิ่นเครื่องเทศ แท่น โยงเรือ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แก้วแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM