ทำนายฝัน 'ใบไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบไม้ ฝันเห็นใบไม้ร่วงหล่นมากมายเต็มพื้นที่บริเวณบ้าน ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบไม้'

ฝันเห็นใบไม้ร่วงหล่นมากมายเต็มพื้นที่บริเวณบ้าน ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกวดขึ้นบ้าน แมลงปอ กระดาษสี เตียง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เขื่อน ฝังทั้งเป็น กางเขน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ หูแหว่ง ตกเลือด คนแปลกหน้า ว่ายน้ำข้ามฝั่ง หม้อ ฆ่าผึ้ง หวีหัก ถ้วยรางวัล เลี้ยงกระต่าย เซียมซี โครงกระดูก เปิดเผยความลับกับเพื่อน กรวยจราจร ให้รางวัล หมาเลียขา เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ปฏิทิน ทัพพี เลี่ยมฟันทอง การผ่าตัด ไมโครโฟน งูจงอางไล่ เป็ดว่ายน้ำ หน้าไม้ กิ๊บติดผม ขวัญ แต่งตัว ถูก แตน-ต่อ ต่อย กงเต๊ก ธงบนบ้าน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น กำไลแตกหัก พระสถูป บุคคล จักจั่น นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ดวงดาว ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พระราชวัง เก็บเงินได้ ฉีกกระดาษ กอดภรรยา รังดุม สายสะพาย ทันตแพทย์ ภรรยาสวมเสื้อแพร ของเล่น กบฎ ต่อสู้กับปีศาจ เต่า เมา ความรักระหว่างคน 3 คน บวช นั่งบนแคร่หาม ฝุ่นเข้าตา เจ้า แสงสว่าง ขนนกสีขาว ร่มกางอยู่ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา คนร้องไห้ ก้ามกุ้ง ตลาด เป็นบ้า สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขี่สัตว์ นางพยาบาล ผู้หญิงตบผู้ชาย เข้าประตูไม่ได้ หญิง ดับเทียนชัย หัตถกรรม แร้งกินซากศพ ตู้อาหาร เปิดร้านค้าขายสินค้า หิมะตกในฤดูร้อน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง บ้านตัวเองสวยงาม ปลูก อนุสาวรีย์ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ถนน แต่งงานก่อนกำหนด เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ลิ้นแข็ง ลักขโมย ตกจากดาดฟ้า ผู้คุมนักโทษ อีเมล ( Email ) ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM