ทำนายฝัน 'ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ฝันเห็นใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน'

ฝันเห็นใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีด ไม้เท้า ส้วม ปลูก ด้วง แต่งงาน ทำโรตี คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ หายใจอึดอัด รบกวน เดือน ภาชนะแตกร้าว เห็นปีศาจกินคน แส้ จับลูกเสือ รถจักรยาน ลอยคอ ทำให้คนอื่นตื่น มดหรือแมลง หีบเปิดอยู่ ทอดทิ้งลูกๆ สร้าง กระต่ายวิ่ง ถูกประณาม ฮิปโปโปเตมัส ไว้หนวดยาว คันศรหรือคันธนู ดื่มสุรา ฉลาม สร้อยข้อมีชำรุด ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ได้เป็นเจ้าสาว สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ป่วยลงท้อง กาบินเข้ามาในบ้าน มวยผม เลิกกับแฟน ดอกซ่อนกลิ่น บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ จรเข้ ฝนหยุดตก ตราสัง ประตูกำลังถูกไฟไหม แลบลิ้น ฉาบ ข้าวสาร หน้าไม้ ฟ้าที่สดใส กระดานดำว่างเปล่า ใยแมงมุม มุ้งขาด แมวตาย ได้ยินเสียงกลอง ฤดูร้อน กระจกหลากสี ธงชัย มดกัด ทำร้าย น้ำหอม พิมพ์ กินข้าว หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คนหามวอผ่านหน้า ฟองสบู่ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น การรับรางวัล ความมั่งคั่ง เก็บดอกบัว โคกินหญ้า ฆ่าผีเสื้อ บวชภิกสุนี สารภาพต่อหน้าเพื่อน นองเลือด กษัตริย์เสด็จมาหา ค่ำคืน ผ้าใบ ล็อกประตู ตกน้ำร้อน นาฬิกาปลุก ลอยกระทง นางฟ้า เปิดผนึกซองจดหมาย เครือญาติ ซ่อง อุ้มลูกหมา ศีรษะ ไฟไหม้ผม คุก ตะราง ธุรกิจ ปอกเปลือกไข่ ยื้อแย่ง นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จอมปลวก ซักผ้าขี้ริ้ว โยคี ได้ยินเสียงปี่พาทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กินลูกอม ผู้หญิงพายเรือ ถอนฟัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM